Välkommen till föräldraträff

Träff 1: Onsdag den 11 oktober 2017, kl 13-16
Träff 2: Onsdagen 25 oktober 2017, kl 13-16

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Centrum för sällsynta diagnoser(CSD) Karolinska inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar på Karolinska Solna. Vi vänder oss till er föräldrar som relativt nyligen fått diagnos för ert barn.

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker. Träffarnas innehåll bygger på samtal och reflektion tillsammans med föräldrar i liknande situation. Det blir tillfälle att prata om strategier i vardagslivet och aktuella frågor man vill ha mer kunskap om. Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog båda från Ågrenska (nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser) och Kristina Gustafsson Bonnier, socionom CSD.

Vi kommer att träffas vid två tillfällen i lokaler på Karolinska Solna (karta och utförlig information skickas direkt till deltagarna)

Program

Träffarna är kostnadsfria. Man ska ha möjlighet att delta vid båda tillfällena. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Begränsat platsantal.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Du kan få intyg i samband med träffarna.

För frågor kontakta Kristina.gustafsson-bonnier@sll.se, tfn 08-517 750 97. 

Anmäl dig senast 26 september