Hörselhabilitering Barn och Ungdom Rosenlunds sjukhus

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Besök oss

Hitta hit

tider

Tillfälligt ändrade tider

11 juli - 5 augusti telefontid 09:00 - 10:00

Diagnoser:

Hörselnedsättning, Tinnitus

Enheten hör till Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus, Södermalm.

Sommar på Hörselhabiliteringen:
11 juli - 5 augusti telefontid 09:00-10:00
1 augusti - 5 augusti har receptionen stängt; anmäl dig istället i receptionen på Plan 9.

Hit kommer barn och ungdomar från 0 till 20 år. Vi ger information, råd och stöd i olika former till föräldrar, syskon och personer omkring familjen.

Det behövs en remiss från Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik Huddinge eller Solna för att komma hit.

Om du inte kan ringa oss via telefon eller texttelefon mejla till Hörselhabilitering Barn och Ungdom vid Rosenlunds sjukhus.

Tvärprofessionella team

Hörselhabiliteringen arbetar i tvärprofessionella team. Vi utgår från en helhetssyn för att tillgodose medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter.

Habiliteringsplan

Tillsammans med förälder och barn/ungdom görs en kartläggning av behov och önskemål. Mål, innehåll och omfattningen av insatser utformas och dokumenteras i en habiliteringsplan. Exempel på insatser kan vara medicinsk uppföljning med hörselkontroll, utprovning och anpassning av hörapparater. Hörseltekniska hjälpmedel till hem och förskola/skola, råd om ljudmiljö och akustikförbättring. Information och stöd kring tal, språk och kommunikation. Vi förbereder och informerar föräldrar och personal inför förskole-/skolstart.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Ta med dig kallelse och legitimation. Undvik att använda parfym innan du kommer till mottagningen.

Under besöket

Anmäl dig i receptionen när du kommer till plan 8 på Rosenlunds sjukhus.

Efter besöket

Om du har en återbesökstid och får förhinder bokar du in ett nytt besök via Mina vårdkontakter.