Hjärtsviktscentrum Huddinge och Solna

Här får du som patient bästa tänkbara vård av ledande specialister. Vi har tillgång till de senaste forskningsrönen och de modernaste behandlingarna. Vi är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Du får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

Hjärtsviktcentrum är namnet på vårt center som tar hand om patienter med alla typer av hjärtsvikt. På Hjärtsviktcentrum är du som patient i fokus och vi utreder och behandlar all hjärtsvikt från lindrig hjärtsvikt till hjärtsvikt av ovanlig orsak och svår livshotande hjärtsvikt. I Hjärtsviktcentrum ingår även en särskild mottagning för patienter med medfödda hjärtfel.

Hjärtsviktcentrum omfattar Hjärtsviktsektionen vid Hjärtkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna och vårt samarbete med Thoraxkliniken och Transplantationskliniken.

Behandlingen spänner över livsstilsförändringar, läkemedel, sviktpacemaker, hjärttransplantation och hjärtpumpar.

Till Hjärtsviktcentrum kommer patienter från hela Mälardalen.

Vi erbjuder högkvalitativ teambaserad vård där hjärtsviktsspecialiserade läkare, hjärtsviktsjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer arbetar tillsammans. Vi har en stor Hjärtsviktsmottagning, både i Solna och Huddinge och en avdelning som är särskilt specialiserad på svår hjärtsvikt.

Vårt mål är att du som patient ska känna dig trygg och väl omhändertagen och att du lätt kan nå oss när behöver.

Du finner mer information om din undersökning och behandling under respektive avdelning/mottagning, se nedan.

 

Verksamheter som ingår i Hjärtsviktscentrum Huddinge och Solna

Webbredaktör: 1fkg

Granskare: Ida Löfman , Bitr överläkare

Uppdaterad: