Hjärtklinikens vårdavdelning M84 HIA Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 818 20

Besök oss

M84, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Medicingatan plan 8, M84, Huddinge, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Fredag 13:00 - 19:00
  • Lördag - Söndag 13:00 - 19:00

Diagnoser:

Kärlkramp, Hjärtinfarkter

På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas du som har akut hjärtsjukdom.

Flertalet av våra patienter kommer hit via akutmottagningarna, men även via ambulans eller andra avdelningar.

Vi tar även emot dig som ska genomgå planerad kranskärlsröntgen.

Tillstånd som kräver intensivvård kan förutom hjärtinfarkt också vara instabil kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och andra akuta tillstånd.

Vården bedrivs med tillgång till avancerad teknisk utrustning, specialutbildad personal och i enlighet med nationella riktlinjer.

Vården följs upp via nationella kvalitetsregister (Riks-HIA, SEPHIA).

R74 HIA ingår i Hjärtsviktscentrum som är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Du får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen undvik starkt doftande parfymer och blommor vid besök då vi har både patienter och personal som är allergiska.

Hör gärna av dig till oss, se kontaktuppgifter högst upp på sidan, om du har frågor.

Under besöket

Mobiltelefoner ska stängas av!

Efter besöket

Vid utskrivning får du ett utskrivningssamtal med läkare.