Hjärtklinikens vårdavdelning M82

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 804 82

Besök oss

M82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Medicingatan, plan 8 M82, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 11:00 - 20:00

Diagnoser:

Hjärtrytmrubbningar, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt

På vårdavelning M82 vårdas huvudsakligen du som har hjärtsvikt och rytmrubbningar. Du kan komma in från akuten, från andra avdelningar eller hemifrån för att göra planerade undersökningar och utredningar. Avdelningen är uppdelad i en akut del med 13 vårdplatser och en del med 10 vårdplatser för planerade undersökningar och utredningar.

Du kan komma till oss för planerad behandling om du till exempel har rytmrubbningar som förmaksflimmer och ska göra ablation, elkonvertering, få en pacemaker inopererad, göra hjärtkateterisering eller hjärtbiopsi. Ofta kan du gå hem samma dag, ibland får du stanna kvar över natten och gå hem dagen därpå.

På avdelningen finns också transplantationsmottagningen, för dig som utreds inför samt uppföljning efter, hjärttransplantation.

På M82 finns ett övervakningssystem som kontrollerar hjärtrytmen (telemetri), därför ska mobiltelefoner vara avstängda då de kan störa utrustningen. Vi gör ofta ultraljud av hjärtat, samt olika röntgenundersökningar.

M82 ingår i Hjärtsviktscentrum som är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Du får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

Ansvarig för arytmiverksamheten

Överläkare Jonas Schwieler

Ansvarig för pacemakerverksamheten

Överläkare Fredrik Gadler

Ansvarig för hjärtsviktsverksamheten

Överläkare Laila Hübbert

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Ta med ID-handling och aktuell medicinlista.

Vi vill att du bekräftar att du kommer på den planerade behandlingen.

Läs kallelsen noga, där står hur du bekräftar och om du ska betala eller gå direkt till avdelningen.

Under besöket

Tänk på att mobiltelefoner ska vara avstängda på avdelningen.

Unvik ta med blommor på grund av allergier.

Fri besökstid men vi rekommenderar besök av anhöriga dagtid mellan klockan 11.00-20.00

Efter besöket

Du kommer att få med dig din läkemedelsberättelse hem. Du kommer också få besked om du kommer att bli kallad för ett återbesök hos oss eller hos annan vårdgivare.