Geriatrisk vårdavdelning R74 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 803 74

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, R74, Rehabgatan 2, hiss R2, plan 7, HUDDINGE

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Diagnoser:

Hjärtsvikt, KOL, Diabetes

alla

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, lunginflammation, endokrina sjukdomar.

På vårdavdelning R74 i Huddinge sker diagnostik och behandling av akuta och kroniska sjukdomstillstånd hos äldre.

De sammansatta medicinska behoven, normala åldersförändringar och vårdkedjans överrrapportering till olika vårdnivåer kräver ett speciellt kunnande som geriatrikens personal har utbildning i.

På avdelning R74 arbetar vi personcentrerat utifrån ett patientnärmre arbetssätt. Personalen befinner sig nära Dig, i rummet, större delen av dagen för att erbjuda trygghet och omvårdnad. Vid ankomst får Du muntlig/skriftlig information om vårdtid och mål efter första teamkonferensen. Teamets uppgift är att utifrån de olika professionerna bedöma helheten och de insatser som våra patienter behöver. De som ingår i teamet är läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter. Vid behov kan dietister, logopeder och kuratorer delta.

Till avdelningen kan man remitteras av primärvård, akutmottagning eller annan avdelning. Vårdavdelningen har 20 platser.

Vanliga diagnoser på avdelningen (från 1177.se)

Omvårdnadschef (OVC)

Erika Lundström
Telefon 08-585 868 32
Epost:  Erika Lundström

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

För patienter

Ta med hygienartiklar samt kläder för hemgång.

För anhöriga

Vill du komma i kontakt med avdelningen är det bästa att ringa efter kl 11.00.

Under besöket

Under sjukhusvistelsen får du låna kläder av oss men du behöver ett par tofflor eller bekväma skor samt egna kläder för hemfärden.

Efter besöket

Vid behov finns möjlighet till vårdplaneringsmöte med kommunens biståndshandläggare för planering av till exempel hemtjänst eller korttidsboende.