Geriatrisk vårdavdelning B81 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Diagnoser:

Stroke

Till avdelning B81 i Huddinge kommer du som behöver behandling och rehabilitering efter en stroke.

Avdelningen har 20 vårdplatser och behandlingen bedrivs i team. I teamet ingår undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och dietist. Två gånger per vecka träffas teamet för att gå igenom dina individuella behov av rehabilitering och övrig vård. Mål sätts upp och utvärderingar görs. Även andra diagnoser än stroke förekommer.


Omvårdnadschef (OVC):

Pernilla Jerad
Telefon: 08 - 585 864 41
Epost: Pernilla Jerad

 

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

För patienter

Läkemedel delas ut av sjuksköterska, använd inte egna medhavda läkemedel.

Sjukhuset ansvarar inte för värdesaker eller privata tillhörigheter, förvara därför inte värdesaker på avdelningen.

Vi rekommenderar att alla patienter har bra skor (gärna med hälkappa).

För anhöriga

Om du vill komma en annan tid kan du kontakta personal på avdelningen. På grund av allergier önskar vi att du inte tar med blommor till avdelningen.

Under besöket

Exempel på träning/rehabiliteringsaktiviteter kan vara att själv försöka klara dagliga aktiviteter som på-/avklädning, hygien och förflyttningar. Alla aktiviteter ska ses som träning.

Personer i teamet som du kan träffa på under din vistelse på avdelningen:

  • Undersköterska - Patientvård, träning/mobilisering
  • Sjuksköterska - Omvårdnadsansvar, patientvård, läkemedelshantering, samordning, träning, mobilisering, social planering
  • Läkare - Medicinskt ansvar
  • Arbetsterapeut - Bedömning och träning i vardagliga aktiviteter, hjälpmedelsutprovning, hembesök.
  • Sjukgymnast - Bedömning och träning av rörelseförmåga, hjälpmedelsutprovning, hembesök
  • Logoped - Bedömning av svälj-, tal och språksvårigheter
  • Dietist - Bedömning av näringsbehov, nutritionsrekommendationer

 

 

Efter besöket

Inför hemfärden är det bra om du har privata kläder på plats.