ERCP-enheten Gastrocentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Besök oss

tider

Tillfälligt ändrade tider

Telefonnummer till ERCP: 08-58 58 24 89

ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) Undersökning där man med hjälp av ett smalt böjligt, drygt meterlångt instrument (duodenoskop), kan undersöka tolvfingertarmen, gallvägarna samt bukspottkörtelns gångsystem.

Ett duodenoskop är försett med en kamera längst ut i änden, så att man med hjälp av videoteknik på en TV-skärm kan betrakta insidan av tolvfingertarmen och där identifiera öppningen för gallgång och bukspottkörtelgång. Genom arbetskanalen på duodenoskopet förs en smal röntgenkateter in i gallgången och bukspottkörtelgången, varefter dessa röntgas så man kan få en uppfattning om hur det ser ut där.

Beroende på de fynd som gjorts kan en rad olika åtgärder genomföras. Om man till exempel upptäcker gallsten försöker man i möjligaste mån avlägsna denna. Om stenen är för stor för att självmant kunna passera öppningen ut i tarmen kan man med hjälp av en elektrisk kniv skära upp öppningen och "fiska ut" stenen.
I händelse av att det föreligger förträngningar i gallvägarna, läggs det in ett litet rör (stent) i gallgången så att gallan kan rinna ut genom röret i tarmen. Man har också möjlighet att ta mindre vävnadsprover/cellprover, som skickas för analys. Ibland utförs en kombination av olika åtgärder.

Enheten bedriver forskning och utveckling inom tidig diagnostik och behandling av tumörtillstånd i tolvfingertarm, gallvägar och bukspottkörtel. Tillika pågår projekt, ofta i samarbete med andra kliniker, för förbättrad palliation vid cancer och för behandling av kroniska sjukdomstillstånd i gallvägarna och bukspottkörteln.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.