Kirurgmottagningen Gastrocentrum Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 752 55

Telefontider idag

07:30 - 10:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Torsdag 07:30 - 14:00
 • Fredag 07:30 - 10:00
 • Tidsbokning/rådgivning: 08-517 752 55
 • Återbud: 08-517 752 55

Besök oss

Karolinska vägen 22, Solna, Kirurgmottagningen A2:00, Ingång huvudentrén rakt fram till vänster vid fondmålningen, STOCKHOLM

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 12:00

Diagnoser:

Tumör i nedre mag-tarmkanal, Peritoneal karcinos, Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Kirurgmottagningen är en specialistmottagning på Gastrocentrum. Vi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i nedre delen av buken. 

Hit kan du komma på remiss från husläkare eller annan specialist för kirurgi och vård av sjukdom i nedre mag-tarmkanal. Vi tar också emot återbesök efter vård och behandling i slutenvården.

Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi (NAK) har verksamhet i Solna. Inom sektionen bedrivs högspecialiserad kirurgi och vård av patienter med kolorektala sjukdomar.
Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi har fokus på kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och enterokutan fistulering.
Kirurgisk verksamhet omfattar bland annat:

 • Alla typer av kolorektal cancer
 • Lokalt avancerade tumörer i buk/bäcken
 • Lokala återfall av kolorektal cancer
 • Peritoneal carcinomatos
 • Lever/lung-metastaserad kolorektal cancer (i samverkan med ÖAK)
 • Kirurgisk behandling av Crohn's sjukdom och Ulcerös kolit
 • Minimalinvasiv kirurgi inkluderande både robotkirurgi och laparoskopi
 • Multidisciplinärt arbete genomsyrar verksamheten och breda kontaktytor finns mot samtliga övriga kirurgiska och medicinska specialister.

Patienterna vårdas på avdelning A24a, A24b och A23b i Solna.

ALASCCA - en nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

ALASCCA - En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. Studien är nationellt heltäckande och samtliga patienter med lokaliserad tjock- och ändtarmscancer i Sverige kan komma att erbjudas att delta i studien.

Klicka här för mer information om ALASCCA-studien!

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om din tid inte passar

Om du vill avboka ditt besök är vi tacksamma om du gör detta så snart som möjligt så att vi har möjligheten att erbjuda tiden till en annan patient, men minst 4 timmar före den utsatta tiden. Använd gärna e-tjänsten Mina vårdkontakter eller ring mottagningen. Kom ihåg att ange namn och personnummer.

Avbokar du mindre än 4 timmar innan besöket, eller om du uteblir, får du ändå betala besöksavgiften. Avgiften gäller även om du är under 18 år samt för dig som har frikort.

Har du frågor inför ditt besök?

Ring oss på telefonnumret du ser högst upp sidan. Du får uppg ditt namn, personnummer samt telefonnummer. Vårdpersonal ringer upp dig senare under dagen.

Du kan också rådfråga sjuksköterska via 1177 Vårdguiden eller Mina vårdkontakter.

Ring oss om du behöver tolk.

SMS-påminnelse

Du kan få en påminnelse via SMS 48 timmar före besöket. Säg till om du vill att vi skickar SMS om din tid.

Studier

Som patient på kirurgmottagningen kan man eventuellt bli tillfrågad att delta i någon av våra studier. Deltagandet är förstås helt frivilligt och du kommer att i lugn och ro fundera på vad det innebär för dig. Du får information om undersökningar m.m. av din läkare och eventuellt också av en forskningssköterska. Din behandling påverkas inte av om du väljer att delta i någon av våra studier eller om du väljer att avstå.

Är du intresserad av våra olika projekt och vill veta mer kan du besöka Karolinska Institutets hemsida.

Under besöket

Anmäl dig i Kassa A6:00, ingång huvudentrén, rakt fram sedan till höger efter caféterian. Kirurgmottagningen hittar du sedan genom att ta till höger utanför kassan, till vänster vid fondmålningen. 

Medtag legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgift enligt gällande taxa.

Då många av våra patienter är allergiker är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter inför besöket.

Efter besöket

Om du efter ditt besök kommer på att du glömt något eller har andra frågor, kan du kontakta oss via Mina Vårdkontakter eller ringa till mottagningen så ringer vi upp dig.