Operationsavdelningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 800 00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,

Hitta hit

Vårt mål är att du som patient ska känna dig trygg och omhändertagen och att du ska få bästa möjliga vård inför, under och efter din operation. Här beskriver vi hur det går till när du ska opereras hos oss på Karolinska i Huddinge.

I de allra flesta fall kommer du till oss på operation via vårdavdelningen där du är inskriven. På vårdavdelningen får du information om vad du ska tänka på innan operationen, till exempel när det gäller duschning och fasta (avstå från mat och dryck). Innan du kommer till oss har kirurgen gått igenom ingreppet med dig och eventuellt ritat med tuschpenna var på din kropp vad som ska opereras.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Fasta inför din operation

Det är viktigt att fasta (avstå från mat och dryck) före operationen för att  risk för kräkningar under operationen.

Observera att narkosläkaren kan göra en annan bedömning och ge strängare förhållningsorder än de nedan. Detta gäller framförallt om du besväras av sura uppstötningar.

Minimifastetid före ankomsten till sjukhuset:

  • Klar vätska får intas 2 timmar innan operationen
  • Bröstmjölk får intas 4 timmar innan operationen
  • Lätt måltid (gäller även mjölk) får intas 6 timmar innan operationen

Klar vätska är vatten, saft utan fruktkött (till exempel klar äppeljuice), kolsyrade drycker, klart te eller svart kaffe (utan mjölk). Mjölk koagulerar i magen till små bitar och räknas därför som fast föda (lätt måltid). Den tillåtna vätskemängden är cirka 2 dl för vuxna och cirka 10 ml/kg för barn. En lätt måltid kan till exempel vara frukost bestående av bröd och vätska. Om måltiden innehåller rikligt med fett eller kött fördröjs magsäckens tömning.

Preoperativa avdelningen (Preop)

De flesta patienter, förutom barn, kommer direkt från vårdavdelningen till Preoperativa avdelningen där de förbereds inför operationen enligt en standardiserad checklista. På Preoperativa avdelningen kommer personalen att ställa frågor som till exempel om du har ont, när du åt senast, om du har kissat och om du är allergisk mot något. Du kommer även få uppge ditt personnummer. Därefter hämtar narkospersonalen dig och kör dig in till operationssalen och du får lägga dig på operationsbordet.

Under besöket

I operationssalen arbetar vi som ett team, bland annat anestesisjuksköterska (narkossjuksköterska), anestesiläkare (narkosläkare), operationssjuksköterska, operationsundersköterska och kirurger. Ibland förekommer det att läkare och sjuksköterskor under utbildning är med.

I operationssalen

När du kommer till operationssalen tar vi emot dig och frågar dig om ditt namn, personnummer, vilken operation du ska genomgå, om allergier samt om du ligger bra på operationsbordet. Därefter kontrolleras den markering som kirurgen eventuellt gjort och att alla handlingar finns på plats. Vi hjälper dig att hitta en bekväm liggställning på operationsbordet och säkerställer samtidigt att det är den bästa möjliga position inför operationsingreppet. Du kommer att få ett värmetäcke som hjälper till att bevara din normala kroppstemperatur under din operation. Operationssjuksköterskan, som är sterilklädd, iordningställer instrument och sterilt material som ska användas under din operation. Personalen på operationssalen har operationsmössa, handskar och oftast munskydd.

Operationssjuskköterskans arbetsuppgifter

När du är sövd eller när din bedövning är lagd, desinfekterar operationssjuksköterskan operationsfältet med huddesinfektionsmedel och draperar området med sterilt draperingsmaterial. Efter att operationsfältet är draperat färdigställer operationspersonalen medicinteknisk utrustning inför din operation, standardutrustning för en operation är elektrisk diatermi, sug, värmeblås och pannlampa till kirurgen. Beroende på vilket operationsingrepp du ska genomgå, kan flera olika medicintekniska apparater användas som till exempel  laparoskopiutrustning och ultraljudsutrustning. Läs mer om operationssår på Vårdguiden 1177.se.

Tillvägagångssätt vid narkos/sövning

Narkos (anestesi) innebär att du med hjälp av olika läkemedel sover djupt och är smärtfri under operationen. Om du ska sövas andas du in syrgas under ett par minuter i tät ansiktsmask, därefter sprutas läkemedel in via droppnålen. För att du ska fortsätta sova under operationen får du mer narkosmedel antingen genom kanylen eller att du andas in en gasblandning. Under operationen är en narkossjuksköterska och /eller narkosläkare ständigt närvarande hos dig. Vi kontrollerar med jämna mellanrum din position på operationsbordet för att undvika tryckskador. Övervakningsutrustning är kopplad till dig för att bland annat övervaka din puls, blodtryck och EKG (klisterlappar på bröstkorgen för hjärt- och pulsövervakning).

När du somnat eller när din bedövning är lagd, tvättar operationssjuksköterskan området som ska opereras med spritlösning och sterildraperar på och omkring operationsområdet, så att allt är sterilt. Därefter kommer kirurgen in i operationssalen. Innan kirurgen börjar operera har man avstämning med hela teamet enligt en checklista för säker kirurgi, som WHO har tagit fram, vilket är av patientsäkerhetsskäl. Man kontrollerar återigen ditt namn, personnummer, vad som ska opereras, att alla läkemedel är givna som är ordinerade med mera.

Bedövning

Det finns två olika typer av ryggbedövning, Epidural och Spinal. Vilken bedövning du får är beroende av vilket ingrepp du ska genomgå. I båda fallen ligger eller sitter du och skjuter rygg.

Epiduralbedövning

Efter noggrann rengöring av ryggen med sprit, läggs en lokalbedövning i huden. När katetern är på plats, sprutas en testdos in för att se att den ligger rätt. Man kopplar sedan epiduralen till en pump som kontinuerligt tillför smärtstillande läkemedel. Epiduralen kan ligga kvar i flera dygn efter operationen. En nedsatt känsel för kyla under bedövningstiden fås i det bedövade området och viss svaghet i benen kan förekomma, beroende på dosen. Läs mer om ryggbedövning vid operation på vårdguiden 1177.se.

Spinalbedövning

Efter noggrann rengöring av ryggen med sprit, sprutas bedövningsmedel in i ryggmärgsvätskan. Bedövningen är en engångsdos och effekten sitter i cirka 2-4 timmar. När bedövningen börjar ge effekt kan värmekänsla kännas i området (t.ex. fot eller ben först). Bedövningen sprider sig under cirka 10-20 minuter och utbredningen testas med kyla, då förmåga att känna värme/kyla hänger samman med förmågan att känna smärta. Med spinalbedövning är du dock helt smärtlindrad, men känsel för beröring och tryck kan finnas kvar helt eller delvis under längre tid. Då du är bedövad kan du i de flesta fall inte röra eller känna benen.

Lokalbedövning

Lokalbedövningen kan läggas av kirurgen eller narkosläkaren, som sprutar in bedövning under huden i det aktuella området. Denna kan kombineras med lugnande medel. Läs mer om lokalbedövning på vårdguiden 1177.se.

Standardutrustning vid narkos/sövning

  • Pulsoximeter (mjuk fingerklämma för syreövervakning)
  • EKG (klisterlappar på bröstkorgen för hjärt- och pulsövervakning)
  • Blodtrycksmanschett (manschett om armen som tar ditt blodtryck regelbundet)
  • Intravenös infart, kanyl, "droppnål" (egentligen tunt plaströr) i blodkärl, för dropp och läkemedel, oftast på handen eller i armvecket

Ibland behövs mer övervakningsutrustning

Det kan behövas en urinkateter på grund av att blåsans känsel och styrning störs. Urinkateter är en slang till urinblåsan för att den inte ska bli överfull och för att övervaka vätskebalansen i kroppen. Vid större ingrepp, kanske du även behöver:

  • Artärnål (liknar droppnål men sitter i pulsådern, för kontinuerlig blodtrycksmätning, provtagning)
  • Central venkateter (sterilt inlagd droppslang i större blodkärl i halsregionen, för läkemedel, mätning och provtagning)
  • Hjärtultraljud

Efter besöket

När operationen närmar sig slutfasen stängs läkemedlet av och du vaknar efter cirka 10-20 minuter inne på operationssalen. Som en effekt av läkemedlen kan dock ditt minne av insomning och uppvaknande vara svagt. Efter operationen tar personalen på Uppvakningsavdelningen hand om dig och ser till att du är smärtlindrad och att du inte mår illa. Alla dina viktiga värden kontrolleras regelbundet. Beroende på vilken operation du har genomgått så får du stanna olika länge på Uppvakningsavdelningen, där dina anhöriga kan få träffa dig. Därefter får du komma tillbaka till din vårdavdelning.

Läs mer om Uppvakningssjukvård