Thoraxintensiven Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, Thoraxintensiven C7:25, FO Thorax- och kärloperation samt thoraxintensivvård, Plan 7, SOLNA

Hitta hit

På thoraxintesiven vårdas patienter som har genomgått hjärtkirurgi och lungkirurgi samt patienter med akut/svår hjärtsvikt. Avdelningen har för närvarande 10 IVA-platser.

Vi har även en tvärprofessionell mottagning för patienter som har fått mekanisk hjärtpump som understödjer hjärtat under kortare eller längre tid.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Intensivvårdsavdelningen är en avancerad och högteknologisk enhet som dels vårdar nyopererade patienter efter hjärtkirurgi, och dels vårdar patienter med mera komplexa tillstånd. Enheten bemannas med  sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård, undersköterskor, sjukgymnaster samt anestesi- och intensivvårdsläkare. 

Karolinska Universitetssjukhuset har studenter som genomför sin gör sin praktiska utbildning. Dessa studenter omfattas av samma tystnadsplikt som övrig personal.

 

 

Under besöket

På intensivvårdsavdelningen finns alltid personal i Din omedelbara närhet.
Alla Dina viktiga kroppsfunktioner övervakas noggrant. Några timmar efter att Du har vaknat får Du börja dricka försiktigt, och nästa morgon får Du frukost.
På intensivvårdsavdelningenen får Du ta på dig en thoraxväst som stöttar och stabiliserar Din bröstkorg efter operationen. Thoraxvästen kan liknas vid ett gips och skall sitta på 6 veckor efter operationen.
Du kommer att flytta till vårdavdelningen på förmiddagen efter operationsdagen.

Besök anser vi är lämpligast dagen efter operationen, men anhöriga
är välkomna att ringa till intensiven när man önskar.

 

Efter besöket

Efter vårdtiden på thoraxintesiven flyttas Du över till vårdavdelning Hjärta och kärl för fortsatt eftervård.

Patienter som vårdats en längre tid på vår intensivvårdsavdelning, erbjuds återbesök på Thivas uppföljningsmottagning. Detta för att få information om din vårdtid.

Kontakta Thivamottagningen