Smärtavdelningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Har min remiss kommit fram?

fler e-tjänster

Ring oss

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 08:00 - 11:30

Besök oss

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 09:00 - 16:00

Diagnoser:

Smärta, Nociceptiv smärta, neuropatisk smärta

alla

värk

På Smärtavdelningen bedöms och behandlas patienter med både akut och långvarig smärta.

Du behöver en remiss för att få komma hit som skrivs till exempel av din husläkare. Innan du får en remiss bör din husläkare gjort de utredningar som behövs för att säkerställa varför du har ont och även prövat med smärtlindrande behandlingar.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

För att vi ska kunna förbereda oss inför en bedömning av ditt smärttillstånd och planera för behandling får du före besöket fylla i ett frågeformulär med frågor där du bland annat beskriver din upplevelse av smärtan och hur den påverkar din livssituation. Formuläret skickas hem till dig före besöket så att du i lugn och ro kan tänka efter och svara på frågorna.

Under besöket

När du kommer till Smärtavdelningen får du träffa en specialistutbildad smärtläkare och ibland även en smärtsjukgymnast i ett så kallat teambesök. Vid besöket görs en första bedömning och en smärtanalys i syfte att ställa en smärtdiagnos. Smärtdiagnosen och smärtanalysen är viktiga redskap för att vi ska kunna förstå bakomliggande orsaker till ditt smärttillstånd. Ibland kan det också vara aktuellt att du redan vid det första besöket träffar en sjuksköterska eller psykolog.

Efter besöket

Bedömningen och smärtanalysen ligger till grund för vilken behandling du sedan erbjuds. All behandling syftar till att öka din livskvalitet och funktion.

Beroende av vilken typ av behandling som påbörjas kan du komma att ha kontakt med olika personer på avdelningen som till exempel:

Smärtsjuksköterskan

Smärtsjuksköterskan följer upp de patienter som sätts in på olika typer av läkemedel. De hjälper dig att kvalitetssäkra din läkemedelsbehandling genom att i samarbete med dig hitta fram till rätt dos där du kan fungera så bra som möjligt i vardagen utan besvärande biverkningar. Sjuksköterskan utför även olika typer av behandlingar som TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), vissa typer av blockader, taktil massage, läkemedelstester, patient- och anhörigutbildningar med mera.

Smärtsjukgymnast/fysioterapeut

Smärtsjukgymnast/ fysioterapeut medverkar i utredningen av smärtans ursprung och vilka konsekvenser det kan få för din fysiska förmåga. De behandlar även besvär i samband med smärtproblematik i syfte att förbättra din livskvalitet. Tillsammans med dig provar vi ut och går igenom olika smärtlindringstekniker så att du själv ska kunna hantera dessa med stöd av oss, det kan till exempel vara TENS, muskelträning, fysisk aktivitet, kroppskännedomsträning och avslappning.

Psykolog

Många människor lever med smärtor som vi i sjukvården alltför ofta tvingas konstatera inte går att ta bort eller ens reducera i önskvärd utsträckning trots att smärtforskningen på senare år gjort stora framsteg. Det har dock visat sig att samma smärtsignaler kan medföra olika lidanden. Lidandet beror på sammanhanget och vad den enskilda människan med smärta känner, tänker och gör. Ytterst handlar det inte bara om smärtan, utan även om vad den gör med individens liv.

För att kunna hjälpa patienter med smärta, måste vi ta hänsyn till hela den kännande, tänkande och handlande människan. Genom att arbeta enligt en s.k. beteendemedicinsk grund kan man beakta denna helhetssyn. De teorier, som visat sig ge de bästa resultaten i detta avseende är kognitiv beteendeterapi (KBT) och en vidareutveckling av KBT som på engelska kallas "Acceptance and commitment therapy" (ACT). Läs mer om olika beteendeterapeutiska behandlingar på Vårdguiden 1177.se

Om Du har frågor eller behöver komma i kontakt med Smärtmottagningen, ring på telefontiden.
Måndag-torsdag kl 08:00-11:30 på telefon 08-585 863 80.