Neuropatisk smärta Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 752 17
08-517 767 42

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 09:00 - 10:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Smärtcentrum Solna, P8b:01, byggnad P8, plan 1

Diagnoser:

Neuropatiska smärttillstånd

I Solna tar vi emot patienter från hela landet med misstänkt eller diagnostiserad neuropatisk smärta, det vill säga en smärta orsakad av en skada eller sjukdom i nervsystemet.

Sektionen för Neuropatisk smärta är en öppenvårdsmottagning dit du kan remitteras om du har en misstänkt eller diagnostiserad neuropatisk smärta.

Vid första besöket får du träffa en sjuksköterska och läkare som gör en noggrann bedömning av ditt smärttillstånd. 

Vi jobbar då gemensamt för att ta fram en individuellt anpassad behandling som ska ge dig största möjliga smärtlindring med minsta möjliga biverkningar. Behandlingen kan bestå av läkemedel eller TENS eller en kombination.

Neuropatisk smärta kan vara svår att behandla och ett nära samarbete mellan dig som patient och oss är därför viktigt för att vi gemensamt ska uppnå ett tillfredsställande resultat.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Sektionen för Neuropatisk smärta finns på Smärtcentrum i Radiumhemmet. Gå in genom stora entrén i Radiumhemmet och anmäl dig i kassan. Följ sedan skyltarna till Smärtcentrum.

Inför besöket är det viktigt för oss att få information om tidigare utredningar och prövade behandlingar.

Under besöket

Vid besöket kommer du först att fylla i en smärtteckning med hjälp av sjuksköterskan. Sedan får du träffa läkaren och ni går tillsammans igenom din sjukhistoria. Därefter kommer eventuellt en känselundersökning att utföras. 

Efter besöket

Om din smärta bedöms som neuropatisk kan du eventuellt erbjudas behandling.