Tumör och traumarelaterad smärta Solna

Ring oss

08-517 799 99

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 11:30 - 17:00
  • Måndag - Fredag 07:00 - 09:30

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Smärtcentrum Solna, P8b:01, byggnad P8, plan 1

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 07:30 - 16:00

Diagnoser:

Tumör och traumarelaterad smärta

Vi tar emot vuxna med svårbehandlad smärta. Vi arbetar för att förbättra patientens smärtsituation och därmed påverka funktion och livskvalitet.

Smärtanalys

Vid första besöket så är syftet att kartlägga din smärta och ta reda på vilken eller vilka typer av smärta du har. Därefter kommer vi att tillsammans med dig lägga upp en behandlingsplan med en tydlig målsättning. Du träffar vårdgivare från en eller flera yrken; läkare, sjuksköterska, kurator, fysioterapeut.

Behandling

Den smärtbehandling som vi erbjuder dig utgår från din aktuella livssituation och utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi arbetar med olika smärtlindrande tekniker, beroende på vilken typ av smärta du har. Läkemedel, fysisk träning, avspänningstekniker, elektrisk nervstimulering (TENS), akupunktur och undervisning är metoder som vi använder.

Tillsammans orienterar vi oss i hur din smärta påverkar dig och om sociala insatser behövs för att underlätta i din vardag.

Uppföljning

Den behandling som utprovas av oss följs regelmässigt upp härifrån under en tid varefter behandlingsansvaret återförs till din ordinarie behandlande läkare, exempelvis vid din vårdcentral.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Vi behöver en remiss från din husläkare eller annan läkare där du får vård. Den läkare som skriver  remissen till oss, kommer även fortsättningsvis att ansvara för din fortsatta behandling, exempelvis sjukskrivning.

Om du kommer från ett län utanför Stockholm behöver vi en specialistvårdsremiss.

Före mottagningsbesöket skickar vi dig 2 st frågeformulär som vi ber dig att fylla i före besöket. Tag med dig de ifyllda formulären till mottagningen. Tänk gärna igenom vilka saker du i första hand vill ta upp vid besöket.

Före besöket ska du alltid passera kassan vid Radiumhemmets huvudentré. Följ sedan skyltarna till Smärtcentrum.

Under besöket

Du kommer att få träffa läkare, vid behov specialistsjuksköterska, kurator och fysioterapeut.

Vi gör en noggrann genomgång av din aktuella sjukhistoria, kroppsliga funktioner och livssituation.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att ringa till mottagningen under vår telefontid eller lämna meddelande via vår telefonsvarare. En specialistsjuksköterska eller en av våra läkare ringer tillbaka till dig senare under dagen eller vardagen efter.