Thoraxintensiven Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, PMI FO hjärta och lungor, Thoraxintensiven C7:25, SOLNA

Hitta hit

Vår avdelning består av två enheter, intensivvårdsavdelningen (THIVA) och intermediärvårdsavdelningen (THIMA). Vi vårdar patienter efter hjärtkirurgi, lungkirurgi och kärlkirurgi, samt patienter med akut/svår hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Här utförs även inläggning av mekaniska pumpar som understödjer hjärtat under kortare eller längre tid.

Avdelningen har för närvarande 10 IVA-platser, 4 intermediärvårdsplatser. Vi har även en tvärprofessionell mottagning för patienter som har fått mekanisk hjärtpump.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Intensivvårdsavdelningen är en avancerad och högteknologisk enhet som dels vårdar nyopererade patienter efter hjärtkirurgi, och dels vårdar patienter med mera komplexa tillstånd. Enheten bemannas med ca 60 intensivvårdssjuksköterskor och ca 30 undersköterskor samt narkos- och intensivvårdsläkare.

På intermediärvårdsavdelningen vårdas patienter som har legat på intensiven och som behöver förlängd övervakning och uppföljning innan de kan flyttas till vårdavdelningen. Enheten är för närvarande bemannad med 15-20 sjuksköterskor samt narkos- och intensivvårdsläkare

 

Under besöket

På intensivvårdsavdelningen finns alltid personal i Din omedelbara närhet.
Alla Dina viktiga kroppsfunktioner övervakas noggrant. Några timmar efter att Du har vaknat får Du börja dricka försiktigt, och nästa morgon får Du frukost.
På intensivvårdsavdelningenen får Du ta på dig en thoraxväst som stöttar och stabiliserar Din bröstkorg efter operationen. Thoraxvästen kan liknas vid ett gips och skall sitta på 6 veckor efter operationen.
Du kommer att flytta till vårdavdelningen på förmiddagen efter operationsdagen.

Besök anser vi är lämpligast dagen efter operationen, men anhöriga
är välkomna att ringa till intensiven när man önskar.

 

Efter besöket

Efter vårdtiden på thoraxintesiven flyttas Du över till vårdavdelning Hjärta och kärl plan 12 för fortsatt eftervård.

Patienter som vårdats en längre tid på vår intensivvårdsavdelning, erbjuds återbesök på Thivas uppföljningsmottagning. Detta för att få information om din vårdtid.

Kontakta Thivamottagningen