Thoraxanestesin Solna

Besök oss

Eugeniavägen 23, PMI FO hjärta och lungor, Thoraxoperation F5:77, SOLNA

Hitta hit

I teamet runt patienten har narkosläkaren/anestesiologen och narkossjuksköterska/anestesisjuksköterskan till uppgift att söva och smärtstilla patienten samt noga övervaka vitala funktioner under operationen så att kirurgerna kan koncentrera sig på själva operationen.

De vitala funktioner som minutiöst kontrolleras är hjärtfunktion, lungfunktion, njurfunktion samt blödningsbenägenhet. Till detta krävs en stor mängd sofistikerad utrustning och en inte obetydlig mängd erfarenhet. Detta tillhandahålls för patienter som skall hjärt-, lung- och kärlopereras.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Redan innan operationsdagen träffar narkosläkaren/anestesiologen patienten och inventerar patientens sjukdomshistoria samt går igenom bedövnings- och sövningsprocedurerna för att kunna individuellt anpassa förberedelser till patienten och det planerade ingreppet. Man ordinerar även vilka mediciner som patienten behöver ta på operationsdagens morgon.

Under besöket

På operationssalen träffar patienten operationsteamet som, förutom kirurgen består av, ovan nämnda narkosläkare och –sjuksköterska, perfusionist, operationssjuksköterska och operationsundersköterska. Man ser till att göra de sista förberedelserna i form av att sätta på övervakningsutrustning – EKG, blodtrycksmätning, syremättnadsmätning – samt se till att det finns det venösa infarter som krävs för att kunna administrera läkemedel och dropp.

Man söver genom att ge smärtstillande och sömnmedel i injektioner i vener då patienten sover tar man över andning. Under själva operationen administreras sömnmedel och smärtstillande både som narkosgas och dropp. Man kan härefter komplettera patientövervakningen med ultraljud av hjärtat via matstrupen samt mera invasiva former av hjärtövervakning om detta behövs. Man sätter även en urinkateter.

Under operationen har anestesipersonalen ett nära samarbete med kirurgen

Efter besöket

Efter att operationsområdet sytts ihop och förband har satts på plats är det dags för förflyttning till thoraxintensivvårdsavdelningen (ThIVA) för den initiala postoperativa övervakningen.