Aferesmottagningen Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Aferesmottagningen är specialiserad på patientbehandlingar i form av afereser, hematopoetiska stamcellsskördar samt venesectio.

Aferes betyder avskilja. Den vanligaste formen av aferes är plasmaferes som innebär att patientens plasma separeras från blodcellerna och ersätts med plasma från friska blodgivare. Det är en behandling man ibland väljer att göra när något ämne i plasma, vanligtvis antikroppar, orsakar sjukdom. Exempel på sjukdomar kan vara vaskulit, autoimmun sjukdom som MS eller SLE, TTP eller HUS.

Stamcellstransplantationer görs främst på patienter med olika typer av blodcancersjukdomar. Patienternas blodceller, och därmed immunförsvaret, slås ut av cellgifter och strålning som de får under cancerbehandlingen. När patienterna får stamceller, som en blodtransfusion, kan stamcellerna hitta sin väg till de blodbildande organen och börja producera nya blodceller. Man kan få egna blodstamceller, eller från en annan människa. De egna blodstamcellerna fryses före en cancerbehandling påbörjas, och kan tinas när den är avslutad.

Från friska donatorer eller patienter samlas stamceller och vissa vita blodkroppar, som används vid transplantation. I Huddinge görs cirka 100 sådana transplantationer från en donator (allogena), och cirka 250 från patienten själv (autologa) per år.

Venesectio innebär att man tappar patienten på blod, på samma sätt som man gör vid bloddonation från friska blodgivare. Det kan man behöva göra om patienten har för höga blodvärden, med för stor andel röda blodkroppar. I dessa situationer finns risk för blodproppar eftersom blodet blir trögflytande. Vanliga orsaker till att patienten måste behandlas med venesectio är rubbningar i blodbildningen eller behandling med läkemedel som t.ex. testosteron.

Remiss krävs från behandlande läkare.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Anmäl dig och betala i centralkassan
  • Tag med legitimation

Under besöket

I väntrummet får du kaffe, te, smörgås och kaffebröd.

Efter besöket

Om du har frågor eller funderingar ring vår mottagningstelefon.