Psykologmottagning Solna

Vi flyttar och byter namn den 8 maj 2018!

21 mars 2018, 11:47

Den 8:e maj 2018 flyttar vi till Karolinska vägen 37A. I samband med flytt kommer vi även byta namn till Mottagning Medicinsk psykologi.

Eftersom vi kommer att finnas på tre olika våningsplan i byggnaden är det viktigt att du kontrollera internadressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Har min remiss kommit fram?

fler e-tjänster

Ring oss

08-585 821 89

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, S1:04 Norrbacka

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Du som har drabbats av sjukdom eller skada erbjuds behandling och/eller utredning. Psykologisk behandling hos oss innebär att du får träffa en leg psykolog med speciell kunskap om sambanden mellan din sjukdom/skada och olika typer av psykologiska reaktioner såsom t ex oro och nedstämdhet.

Remiss

För att komma till oss behöver du en remiss. Prata med din läkare.

Psykologisk behandling

Du som fått en kallelse till oss för psykologisk behandling kommer att träffa en psykolog som är specialiserad på att förstå psykologiska reaktioner vid kroppslig sjukdom och funktionshinder.

Du och din psykolog bestämmer tillsammans behandlingsmetod utifrån ditt enskilda behov.

Om du har psykologiska reaktioner som inte har med sjukdom eller skada att göra så hänvisar vi dig att kontakta din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården. Adresser och telefonnummer finns på 1177 Vårdguiden

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan bli aktuell då misstanke finns om att din sjukdom/skada påverkar t ex ditt minne, språk eller personlighet. Resultatet kan ge information om vilka funktioner som inte blivit påverkade och vilka funktioner som kan förbättras med rehabiliteringsåtgärder såsom t ex minnesträning.

Med den neuropsykologiska utredningen som grund kan psykologen också dra slutsatser om hur mycket och på vilket sätt skadan har påverkat ditt liv, göra en bedömning av invaliditetsgrad i försäkringsärenden och ge råd inför din fortsatta rehabilitering.

ADHD-utredningar görs inom psykiatrisk öppenvård via neuropsykiatriska diagnosteam. Se 1177 Vårdguiden.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du kontakta din psykolog på det telefonnummer som står på din kallelse.
  • Ta med legitimation till besöket.
  • Vår mottagning saknar tillgång till kassa. Tala om för din psykolog om du ska betala för besöket eller visa ditt frikort. Om du inte har frikort skickas en räkning till hemadressen. Din psykolog kan hjälpa till att stämpla besöket i högkostnadskortet.
  • Sitt ner i väntrummet när du kommer till mottagningen så kommer din psykolog och hämtar dig
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska

Under besöket

Psykologbesöket tar ungefär 45 min.
Om du ska genomgå en neuropsykologisk utredning får du räkna med 1-1,5 tim vid varje besök. Om du har anhöriga med dig och besöket drar ut på tiden så finns det kaffe och mat i sjukhusets huvudentré.

Efter besöket

Om du har frågor efter ditt besök är du välkommen att ringa till din psykolog på det telefonnummer som du fick på din kallelse. Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguiden e-tjänster.