Arbetsterapimottagning Neuro Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Vi tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada som påverkar din förmåga att utföra dina vardagliga aktiviteter.

Hos oss finns följande team där du kan få hjälp av en arbetsterapeut: ALS-team, neuroonkologiskt team, neuromuskulärt team, MS-team, Parkinsonsteam, hydrocefalusteam. Vi tar även emot dig med annan neurologisk sjukdom eller skada.

Har du frågor gällande arbetsåtergång, svårigheter på arbetet, behov av intyg vid ansökan för personlig assistans, anpassning av din hemmiljö eller andra frågor rörande aktivitetsbegränsningar på grund av din neurologiska sjukdom eller skada så kan vi vara behjälpliga.

Prata med din läkare som kan skriva en remiss till oss och du får en kallelse inom några veckor.

Arbetsterapi får vardagen att fungera - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i neurologmottagningens kassa på entréplanet, innan det avtalade besöket.

Arbetsterapin ligger i neurologhuset, våning 7.

Avgiften är 200 kr per besök. Frikort gäller. Medtag giltig legitimation.

Avbokning av besök skall ske senast 4 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med besöksavgiften. OBS! Ej avbeställd tid debiteras även om du har frikort.

Kontakta oss i god tid innan besöket om du är i behov av tolk

Under besöket

Undvik starka dofter som parfym och rakvatten då många är överkänsliga.

Efter besöket

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss efter besöket är du välkommen att ringa.