Arbetsterapimottagning Barn Solna

Besök oss

Akademiska Stråket, F3:76, STOCKHOLM

Hitta hit

Arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa dig som på grund av en olycka, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att klara din vardag. Arbetsterapi syftar till att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. OBSERVERA. Fysioterapimottagning inom barn i Solna kommer delvis att vara kvar i Astrid Lindgrenhuset, och kommer delvis att ha verksamhet i det nya sjukhuset. Denna sida hanterar det är kvar i Astrid Lindgrenhuset.

Arbetsterapi får vardagen att fungera - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i kassan i entrén innan det avtalade besöket. Besöket är avgiftsfritt.


Gå sedan rakt fram från entrén och fortsätt Fågelvägen till hiss B. Tag hissen till plan 01. Väntrummet finns till vänster om hissarna.

Avbokning av besök skall ske senast 4 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med 200 kr.

Tänk på att om du åker bil så är det idag stora problem med parkeringsplatser pga. ombyggnad.

Kontakta oss i god tid innan besöket om du är i behov av tolk.

Under besöket

Undvik starka dofter som ex. parfym och rakvatten då många är överkänsliga.

Efter besöket

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss efter besöket är du välkommen att ringa.