Arbetsterapimottagning Barn, Solna (nya sjukhuset)

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Ring oss

08-517 776 12

Besök oss

Akademiska Stråket 14, Ta hiss F till plan 3, (internadress F3:76), STOCKHOLM

Hitta hit

Arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa dig som på grund av en olycka, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att klara din vardag. Arbetsterapi syftar till att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. Arbetsterapimottagning inom barn i Solna kommer delvis att vara kvar i Astrid Lindgrenhuset, och kommer delvis att ha verksamhet i det nya sjukhuset. Denna sida hanterar det som flyttar till det nya sjukhuset.

Arbetsterapi får vardagen att fungera - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Läs kallelsen noga - där står det om du skall till mottagningen i Astrid Lindgrenhuset eller till det nya sjukhuset. Där står det också om ditt barn behöver göra några förberedelser inför besöket.

 

När du skall träffa arbetsterapeut på det nya sjukhuset skall du gå direkt till Akademiska Stråket 14, inte till sjukhusets huvudentré. Gå direkt till mottagningen genom att ta hiss F till plan 3 (internadress F3:76). Du skall inte anmäla dig i någon kassa utan vi kommer att göra en registrering när du kommer till mottagningen. Sitt ned i väntrummet så kommer fysioterapeuten och hämtar dig.

Information om hur du hittar hit och var du kan parkera finns här.

Avbokning av besök skall ske senast 24 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med 200 kr.

Tänk på att om du åker bil så är det idag stora problem med parkeringsplatser pga. ombyggnad.

Kontakta oss i god tid innan besöket om du är i behov av tolk.

Under besöket

Undvik starka dofter som ex. parfym och rakvatten då många är överkänsliga.

Efter besöket

Om du har några frågor kring besöket du gjort med ditt barn så kontakta din arbetsterapeut. Det går bra att även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster