Akutmottagningen Solna

Vuxenakuten i Solna stänger den 1 maj klockan 06.00

23 mars 2018, 13:58

Vuxenakut blir intensivakut från 1 maj och kommer att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med accepterad remiss. Det innebär att du som patient i annat fall då får söka till något av de andra sex sjukhusen eller tio närakuter i länet.

Kontakta 1177 Vårdguiden för information om vilken mottagning som är närmast för dig med hänsyn till vårdbehov

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 700 00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, F4:00, Hus F4, Markplan, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Akutmottagningen för vuxna på Karolinska Solna har öppet dygnet runt. Vi finns för dig när du har drabbats av allvarlig sjukdom eller råkat ut för en svår olycka.

 • Vid livshotande tillstånd - ring 112 eller bege dig till närmaste akutmottagning

För dig som inte behöver det snabba omhändertagandet så bege dig till närmaste närakut eller vårdcentral. Närakuten Haga ligger på några minuters gångavstånd från vår akutmottagning. Ring 1177 Vårdguiden innan ditt besök så kan de hjälpa dig att boka en preliminär tid på närakuten.

Hos oss på Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Solna riskerar du att få vänta i många timmar (mer än 8 timmar) och sedan ändå bli hänvisad till annat sjukhus. Detta för att vi bland annat tar hand de flesta traumalarm i länet (och även flera nationellt).

OBS! Det är endast barnakutmottagningen som har flyttat. Vuxenakuten ligger kvar i samma lokaler som tidigare.

Vid akut vårdbehov - vänd dig hit

För att underlätta inskrivning ha följande redo:

 • Legitimation/Pass
 • Telefonnummer till närmast anhörig
 • Eventuell remiss

Vad händer när du kommer till oss på Akuten?

Akutmottagningen består av olika enheter (infektion, ortopedi, neurologi, öron-näsa-hals, medicin/kirurgi). Väntrummet är gemensamt men varje enhet har sin egen personal, kö och väntetid. Du sorteras in på rätt enhet utifrån dina symtom.

 1. Ditt tillstånd bedöms av en legitimerad sjuksköterska
 2. Du registreras i systemet. Har du inte frikort får du en faktura hemskickad.
  (OBS! Ingen betalning kan ske på plats)
 3. Fördjupad bedömning av ditt tillstånd och eventuella blodprover tas (OBS! Detta steg gäller endast vissa patienter)
  Bedömningen av dina symtom styr turordningen till när du får träffa läkare.
 4. Du träffar läkare, sjuksköterska och undersköterska för utredning/behandling

Din väntetid till läkare är baserad på på hur allvarligt sjuk du är men din plats i kön kan ändras om patienter med mer allvarliga sjukdomstillstånd kommer in. Väntetiden hos oss på Akutmottagningen i Solna kan bli över åtta timmar lång.

Exempel på allvarliga tillstånd som du kan få hjälp med hos oss:

 • Bröstsmärtor - Nytillkommen tryckande bröstsmärta som varat över 1 minut och som givit allmänsymptom såsom andningsbesvär, yrsel, illamående eller oregelbunden hjärtrytm.
 • Plötsliga andningsbesvär
 • Plötsliga talsvårigheter
 • Strokesymtom (slaganfall)
 • Svåra och plötsliga buksmärtor som du inte känner igen
 • Allvarliga olyckor t.ex. trafikolyckor och fallolyckor
 • Arm- eller benbrott
 • Svår huvudvärk med nackstelhet

Vi är Stockholms traumasjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset har stora resurser att ta emot dig när du har råkat ut för en svår olycka. Detta innebär att vi tar emot många larm. Huvuddelen av länets traumalarm kommer till oss, likaså många patienter från andra delar av Sverige. Vi är specialiserade på: medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, neurologi, onkologi och käkkirurgi.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om du inte har ett livshotande tillstånd så ring gärna sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 innan du åker till oss.

De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd. Många sjukdomstillstånd kan behandlas på din vårdcentral eller närakut, du slipper då vänta (ibland över åtta timmar) hos oss. Och ibland kommer vi ändå att hänvisa dig vidare efter det då vi behöver prioritera patienter med mer akuta tillstånd än dig.

 • Ta med legitimation (om du har möjlighet att planera ditt besök)
 • Glöm inte eventuell remiss
 • Telefonnummer till närmast anhörig
 • Vi kan endast ta emot två anhöriga per patient, ifall du vill ha med dig någon under ditt besök

Under besöket

Så här går ett besök till hos

 1. Ditt tillstånd bedöms av en legitimerad sjuksköterska
 2. Du registreras i systemet. Har du inte frikort får du en faktura hemskickad.
  (OBS! Ingen betalning kan ske på plats)
 3. Fördjupad bedömning av ditt tillstånd och eventuella blodprover tas (OBS! Detta steg gäller endast vissa patienter)
  Bedömningen av dina symtom styr turordningen till när du får träffa läkare.
 4. Du träffar läkare, sjuksköterska och undersköterska för utredning/behandling
 5. Du åker hem eller läggs in på vårdavdelning

Bedöms du behöva snabbt omhändertagande får du hjälp direkt, bedöms du kunna vänta så får du antingen vänta hos oss (ibland över åtta timmar) eller så blir du hänvisad till närakut/vårdcentral. Din väntetid till läkare är baserad på på hur allvarligt sjuk du är men din plats i kön kan ändras om patienter med mer allvarliga sjukdomstillstånd kommer in.

Väntetider varierar för olika enheter

Akutmottagningen består av olika enheter (infektion, oropedi, neurologi, öron-näsa-hals, medicin/kirurgi). Varje enhet har sin egen personal, kö och väntetid. Hur länge du får vänta beror på antalet patienter på din enhet och det kan skilja mycket mellan olika dagar och tider på dygnet. För att allvarligt sjuka och skadade patienter ska tas om hand så fort som möjligt krävs att vi delar in alla patienter i olika prioriteringar. De som har livshotande skador och sjukdomstillstånd får hjälp omedelbart.

Avgift - kostnad för ditt besök

 • Ett besök hos oss kostar 400 kr (närakuterna/vårdcentralerna är ofta billigare)
 • Det tillkommer en extra avgift på 200 kr om en röntgenundersökning behöver utföras.
 • Om du inte har frikort får Du en faktura hemskickad. Vi har ej möjlighet att ta emot betalning på plats.

Minska risken för smittspridning

 • Tvätta händerna efter toalettbesök
 • Använd gärna den handsprit som finns utplacerad

Har du skadats i trafiken?

Till exempel bil- eller cykelolycka, ramlat på bussen eller snubblat på en trottoarkant. Fyll i en trafikskadejournal. 

Genom informationen som samlas kan värdefull information om olyckor förbättra trafiksäkerheten i Sverige.

Har du inte fått någon trafikskadejournal eller vill veta mer - fråga personalen.

Behöver du surfa?

Använd vår trådlösa nätverk. Det heter "KS Guest", inget lösenord behövs.

Om du behöver ladda din mobil finns en laddningsstation i väntrummet.

För allas trivsel

 • Endast två anhöriga för medfölja patient
 • Rökning är endast tillåten på anvisade platser utomhus
 • Alkoholförtäring är förbjudet
 • Filmning, fotografering och ljudupptagningn är förbjudet på hela sjukhuset
 • Talar vi respektfullt med varandra i normal samtalston.

OBS! All form av hot och våld polisanmäls

Sjukresa

Du får sjukresa om:

 • Din vårdgivares medicinska bedömning är att du inte kan resa hem med buss, tåg eller tunnelbana
 • Du har ett giltigt färtjänskort

Du får inte sjukresa:

 • Vid egen begäran
 • För att du inte har pengar
 • För att du har lång resväg
 • För att du tycker det är krångligt med buss, tåg eller tunnelbana

Efter besöket

Blir du inbokad på ett återbesök kan det antingen vara på akutmottagningen eller på en mottagning. Kontrollera vad som står på din kallelse som du får med dig när du lämnar akutmottagningen. 

Har du fortsatta besvär ber vi dig  att kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 innan du besöker oss igen. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd. Många sjukdomstillstånd kan bättre behandlas på din vårdcentral/närakut istället för på akutmottagningen.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor angående ditt besök.

Vill ha journalkopia?