Endokrindagvården, Solna

Från och med 1 oktober upphör mottagningen i Karolinskas regi

11 december 2017, 11:36

Från och med 1 oktober 2017 upphör mottagningen i Karolinskas regi och tas över av Centrum för diabetes, en del av Stockholms läns landsting.

Mer information på Centrum för diabetes hemsida

Besök oss

Hitta hit

Diabetesmottagningen på Karolinska i Solna kommer från oktober 2017 att bedrivas av Centrum för diabetes. Det är ett specialistcentrum som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.