ANOVA - Sexualmedicinsk mottagning, Norra Stationsgatan 69, 4tr

Besök oss

Hitta hit

ANOVA bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning. Vi erbjuder utredning av män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner.

Ring och besök oss

Telefon: 08-517 732 00. Detta nummer är gemensamt för Andrologmottagningen och Sexualmedicinmottagningen.

Telefontid:

Telefonen är öppen dygnet runt med flera automatiska funktioner (automatiska val) för bland annat ombokning och avbokning. Det även möjligt att lämna meddelanden. Vi strävar efter att svara samma dag.

Besöksadress:

Norra Stationsgatan 69, 4 tr

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.