Stockholm CF center (Cystisk fibros) Huddinge

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, CF-center, Barnmottagningen Albatross, K56-58, Kirurgigatan, Plan 5,

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Torsdag 07:30 - 16:30
  • Fredag 08:00 - 14:30

Diagnoser:

Cystisk fibros (CF)

Stockholm CF center i Huddinge utreder barn och vuxna vid misstanke om cystisk fibros (CF). Vi behandlar, utbildar och följer upp våra patienter med regelbundna kontroller av sjukdomen.

Stockholm CF center tar emot barn och vuxna patienter med cystisk fibros från hela Stockholmsregionen samt remitterade patienter från övriga Sverige. På centret bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom cystisk fibros.
CF centret är ett av fyra centrer i Sverige.

För att kunna ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande arbetar vi tillsammans i barn- respektive vuxenteam bestående av sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, dietist, kurator, psykolog biomedicinsk analytiker samt sekreterare.

Kontakta oss

Barnmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 803 59

Vuxenmottagning
Sjuksköterskeexpedition: +468 585 814 44

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Nybesök

En kallelse skickas till dig via brev inför ditt första besök på Stockholm CF center. I kallelsen framgår vad du behöver tänka på inför besöket hos oss. Vid övriga frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss på mottagningen.

Anmälan och betalning sker via sjukhusets centralkassa innan ditt besök. Centralkassan är belägen i Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré.

Om du behöver ändra/ avboka din erhållna besökstid, kontakta oss så snart som möjligt. Om du lämnar ett meddelande tänk då på att tala tydligt och uppge personnummer på den person det gäller samt ett telefonnummer som vi kan nå er på

Återbesök

Vid ditt planerade återbesök träffar du alltid läkare och sjuksköterska. Du kan även boka in en separat tid till vår dietist, sjukgymnast, kurator, psykolog eller teknisk assistent (BMA).

Vid ditt årsuppföljningsbesök tar vi kontakt med dig för en gemensam planering av din årliga uppföljning. Vid uppföljningen träffar du läkare samt övriga teammedlemmar (sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator, psykolog och teknisk assistent) för uppföljning, information och utbildning.

Akutbesök

För akuttid till läkare kontaktas sjuksköterska på mottagningen måndag -fredag 08:00 - 17:00. Helg- och kvällstid hänvisar vi till kontakt via vårdavdelningarna B88 och I64.

Övrig information

I mottagningens väntrum finns böcker och tidningar att läsa under tiden ni väntar. Ta gärna med en leksak till barnet. Ni är även alltid varmt välkomna upp till lekterapin

Värdeskåp finns inne på mottagningen. CF- mottagningen ansvarar inte för värdesaker eller dylikt som lämnas kvar.

Då patienterna på mottagningen är mycket infektionskänsliga var god tänk på att alltid ha en god hand- och hosthygien. 

För att vi ska kunna hjälpa alla patienter på mottagningen är det viktigt att du håller din bokade tid. Om du blir mer än 20 minuter försenad så har vi inte möjlighet att genomföra ditt bokade besök, en ny tid kommer då att bokas.

Mottagningsbesöket är avgiftsfritt för barn och unga upp till 18 år. Personer över 18 år betalar angiven avgift för besök vid specialistmottagning.
Kom ihåg att alltid avboka ditt besök i god tid för att undvika avgift för uteblivet besök. Var god se  Patientavgift 2016.

Under besöket

I samband med ditt läkarbesök har du möjlighet att förnya recept på läkemedel samt beställa intyg eller olika medicinska hjälpmedel.

Trådlös gästuppkoppling (Wi-fi) finns på sjukhuset.

Innan du lämnar mottagningen, kom då ihåg att alltid boka in en ny tid för nästkommande besök.

Efter besöket

Om du har tagit prover vid ditt besök hos oss får du ditt svar av läkare per brev, telefon eller vid nästkommande besök på Stockholm CF center.

Provtagning efter mottagningsbesök:

Kan ske på vårdcentral eller provtagningscentral.Välj gärna en vårdcentral vars laboratorium är anslutet till Karolinska.

Tänk på att många hormonella prov bör tas på morgonen. Kom gärna överens med din vårdgivare om hur svar på blodprover tagna efter/eller i samband med besöket ska lämnas.

Om det skulle uppstå övriga frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på mottagningen.