Akutmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Akutmottagningen på Karolinska Solna har öppet dygnet runt. Vi finns för dig när du har drabbats av allvarlig sjukdom eller råkat ut för en svår olycka.

 • Vid livshotande tillstånd - ring 112 eller bege dig till närmaste akutmottagning

För dig som inte behöver det snabba omhändertagandet så bege dig till närmaste närakut eller vårdcentral. Hos oss på Akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Solna riskerar du att få vänta i många timmar (mer än 8 timmar) och sedan ändå bli hänvisad till annat sjukhus. Detta för att vi bland annat tar hand de flesta traumalarm i länet (och även flera nationellt).

Vid akut vårdbehov - vänd dig hit

Vad händer när du kommer till oss på Akuten?

 • Först gör vi en bedömning av hur allvarligt ditt tillstånd är.
 • Utifrån den bedömningen görs en prioritering efter en femgradig skala.
 • Prio 1 betyder att du blir omedelbart omhändertagen.
 • Ju lägre prioritering, desto längre väntetid.
 • Olika specialitéer, beroende på dina symtom, har olika väntetider.
 • Väntetiden hos oss på Akutmottagningen i Solna kan bli över åtta timmar lång

Exempel på allvarliga tillstånd som du kan få hjälp med hos oss:

 • Bröstsmärtor - Nytillkommen tryckande bröstsmärta som varat över 1 minut och som givit allmänsymptom såsom andningsbesvär, yrsel, illamående eller oregelbunden hjärtrytm.
 • Plötsliga andningsbesvär
 • Plötsliga talsvårigheter
 • Strokesymtom (slaganfall)
 • Svåra och plötsliga buksmärtor som du inte känner igen
 • Allvarliga olyckor t.ex. trafikolyckor och fallolyckor
 • Arm- eller benbrott
 • Svår huvudvärk med nackstelhet

Vi är Stockholms traumasjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset har stora resurser att ta emot dig när du har råkat ut för en svår olycka. Detta innebär att vi tar emot många larm. Huvuddelen av länets traumalarm kommer till oss, likaså många patienter från andra delar av Sverige. Vi är specialiserade på: medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, neurologi, onkologi och käkkirurgi.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Om du inte har ett livshotande tillstånd så ring gärna sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 innan du åker till oss.

De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd. Många sjukdomstillstånd kan behandlas på din vårdcentral eller närakut, du slipper då vänta (ibland över åtta timmar) hos oss. Och ibland kommer vi ändå att hänvisa dig vidare efter det då vi behöver prioritera patienter med mer akuta tillstånd än dig.

 • Ta med legitimation (om du har möjlighet att planera ditt besök)
 • Vi kan endast ta emot två anhöriga per patient, ifall du vill ha med dig någon under ditt besök

Under besöket

Så här går ett besök till hos

 1. Du tar en nummerlapp (såvida du inte har ett livshotande tillstånd - gå då fram direkt till receptionen
 2. När det är din tur får du träffa en sjuksköterska som gör en bedömning av ditt tillstånd.
 3. Bedöms du behöva snabbt omhändertagande får du hjälp direkt, bedöms du kunna vänta så får du antingen vänta hos oss (ibland över åtta timmar) eller så blir du hänvisad till närakut/vårdcentral

Väntetider varierar

Hur länge du får vänta beror på antalet patienter och det kan skilja mycket mellan olika dagar och tider på dygnet. För att allvarligt sjuka och skadade patienter ska tas om hand så fort som möjligt krävs att vi delar in alla patienter i olika prioriteringar. De som har livshotande skador och sjukdomstillstånd får hjälp omedelbart.

Avgift - kostnad för ditt besök

 • Ett besök hos oss kostar 400 kr (närakuterna/vårdcentralerna är ofta billigare)
 • Det tillkommer en extra avgift på 200 kr om en röntgenundersökning behöver utföras.
 • Du kan betala med kontokort eller få en räkning hemskickad

Viktigt!

 • Film- och fotoförbud råder på hela sjukhuset!

Efter besöket

Blir du inbokad på ett återbesök kan det antingen vara på akutmottagningen eller på en mottagning. Kontrollera vad som står på din kallelse som du får med dig när du lämnar akutmottagningen. 

Har du fortsatta besvär ber vi dig  att kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 innan du besöker oss igen. De hjälper dig att bedöma ditt tillstånd. Många sjukdomstillstånd kan bättre behandlas på din vårdcentral/närakut istället för på akutmottagningen.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor angående ditt besök.

Vill ha journalkopia?