Nefrostomibehandling, Röntgen Solna

Orsaken till att man behöver en nefrostomi är att det finns ett hinder i urinledaren, som gör att urin samlas som kan förstöra njuren. För att njuren ska fungera, måste urinen istället ledas ut genom en kateter som förs in i njuren och ut på huden - detta kallas för en nefrostomi.

Undersökningen görs på Centrala röntgen Solna

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Remiss och kallelse

För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din läkare. Om din remiss behöver skickas till annat ställe på grund av lång väntetid, så får du och din läkare ett brev med information om var vi skickat din remiss.

Läs noga igenom din kallelse som mer i detalj talar om hur du ska förbereda dig inför just din undersökning. Här får du annan allmän viktig information.

  • Kontakta oss du är gravid
  • Lämna smycken och piercing hemma

Sjukresekort

Om du är berättigad till sjukresa ska den mottagning eller avdelning som skickat din remiss till oss, ladda ditt sjukresekort för tur- och returresa.
Om du behöver boka om din tid

Avboka och boka om din tid

Om du behöber avboka eller boka om din tid så gör det gärna så snart som möjligt men senast 24 timmar före besöket.
Du ringer det telefonnummer som finns på din kallelse.

Om du inte avbokar tid och inte kommer, måste du betala för besöket. Frikortet gäller inte. Du behöver även en ny remiss från din läkare för att få ny tid.

Parkering

Om du åker bil, kom gärna i god tid till ditt besök för det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser. Du bör inte själv köra bil efter undersökningen.

Betalning och anmälan

Undersökningen kostar 200 kronor. Frikort gäller. Det kostar inget för barn och ungdomar under 18 år.
Ta med dig legitimation och kallelsen och anmäl dig i receptionen.

Akuta patienter röntgas först, så det kan därför bli väntetider.

Under undersökning eller behandling

Inläggningen av nefrostomikatetern görs på Röntgenavdelningen och oftast med lokalbedövning. Följ de instruktioner du har fått om du ska fasta eller inte. Du kan vid behov få lugnande och smärtstillande läkemedel.

Du får ligga på ett undersökningsbord där man med hjälp av röntgen och ultraljud lokaliserar njuren. Huden tvättas, kläs sterilt och du får bedövning i huden.

Röntgenläkaren väljer oftast att lägga nefrostomikatetern i sidan bak mot ryggen nedanför revbensbågen. Katetern kopplas sedan via en slang till en urinpåse.

Efter undersökning eller behandling

När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av den röntgenläkare som undersökt dig.

Det är inte ovanligt att du har lite ont efter ingreppet och du kan behöva smärtlindrade tabletter. Det är viktigt att du kontrollerar urinflödet dagligen då det kan bli stop i nefrostomin och du ska då söka vård som du kommit överens om med din läkare.

Du får ligga kvar en dag på vårdavdelning för kontroll och du får information om hur du lever med din nefrostomikateteter.

Om det blir stopp eller om det blir ett läckage i din nefrostomikateter ska du ringa Röntgenavdelningen på telefonnummer: 08-517 727 14 som har öppet dygnet runt. Du kan även kontakta Vårdguiden/1177 på telefonnummer 1177 eller kontakta din distriktssköterska.

Kontakta Röntgenavdelningen om nefrostomikatetern håller på eller har åkt ur. Du ska då snabbt få en ny kateter insatt på Röntgenavdelningen helst där din kateter satt från början.

Kontakta din läkare, distriktsläkare eller Urologmottagningen om du får:

• Illaluktande, blodig eller grumlig urin
• Smärtor
• Feber