Mammografiundersökning, Röntgen Solna

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell teknik som ger detaljrika bilder.

Undersökningen görs på Mammografiavdelningen Solna

Mammografi är en av de vanligaste röntgenundersökningarna i Sverige. Det är den vanligaste metoden som används i de allmänna bröstkontroller som alla kvinnor från 40 år till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra, det kallas även för screening.

Mammografi utförs även för att utreda olika typer av förändringar i brösten. För att få en heltäckande utredning anpassas mammografiundersökningen efter just vad du behöver. Det kan innebära att man kompletterar med ultraljud, punktioner för att ta ett cell eller vävnadsprov.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du får hem en kallelse. I kallelsen står var undersökningen ska ske, när du ska komma och hur du gör om du har frågor eller vill boka om tiden. Screeningen är frivillig.

Under undersökning eller behandling

Det är en röntgensjuksköterska som utför mammografiundersökningen. Du får först svara på några frågor om du har haft besvär från brösten eller om du tar läkemedel som innehåller hormoner. Sen får du ta av dig på överkroppen. Sjuksköterskan hjälper dig att lägga ena bröstet på en skiva. Bröstet pressas sedan ihop under några sekunder. Hela undersökningen tar 15-30 minuter men själva bildtagningen 5-10 minuter. Det kan kännas lite obehagligt under en kort stund när bröstet pressas ihop. Men det är viktigt för att bilden skall bli tydlig och stråldosen lägre. Efter undersökningen mår du som vanligt.

Efter undersökning eller behandling

Det kan hända att du får komma tillbaka för en kompletterande undersökning. Orsaken kan vara att bilderna trots allt inte blev tillräckligt tydliga. Då behöver man ta ytterligare några mammografibilder.

Men det kan också vara så att bilderna som togs vid screeningen visade att det finns en förändring i bröstet som behöver utredas mer. Om du behöver göra en komplettering så kontaktar vi dig.

Svar på screeningen får du hemskickat. Om du har blivit remitterad till oss för att utreda en eventuell förändring i brösten så får du svaret av din läkare.