Sen medicinsk abort

På Abortmottagningen K69 i Huddinge utför vi sen medicinsk abort. Det innebär att man avbryter en graviditet med hjälp av läkemedel.

Sen medicinsk abort görs från och med graviditetsvecka 12+1 till och med 21+6.

Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Läkare och kurator på sjukhuset sköter denna ansökan.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Innan aborten kommer du på ett inskrivningssamtal hos en barnmorska. Du får då information om hur aborten kommer gå till och vad du kan förvänta dig. Du får svara på frågor och man tar blodtryck och ett blodprov. I samband med inskrivningsbesöket eller någon dag senare tar du ett första läkemedel som förbeder kroppen på aborten. Sedan kommer du tillbaka två dagar senare till avdelning K67 eller K69 då du får läkemedel som startar aborten.

Under undersökning eller behandling

Vid sen medicinsk abort blir du antingen inlagd på vår vårdavdelning K67 eller vårdas som dagvårdspatient på mottagningen K69. Räkna med att du kan behöva stanna en natt på sjukhuset. Du får gärna ha en anhörig med dig. Sen medicinsk abort liknar den tidiga, men blir som ett sent missfall och du får mediciner med jämna mellanrum tills fostret och moderkakan stötts ut. Även nu får du naturligtvis hjälp med smärtstillande läkemedel både regelbundet och vid behov.

Efter undersökning eller behandling

Det finns en ökad risk för infektion efter en abort. Så länge du blöder eller under minst 2 veckor bör du därför undvika vaginala samlag, bad samt att använda tampong eller menskopp.

Mensen brukar oftast återkomma 4-6 veckor efter aborten.

Om du får feber, väldigt ont i magen, eller blöder så kraftigt att du känner dig påverkad ska du kontakta en akutmottagning för gynekologiska besvär.