Abortrådgivning

Till vår abortmottagning K69 i Huddinge är du som gravid välkommen för abortrådgivning utan remiss.

Vår abortmottagning har telefontid måndag-fredag alla helgfria vardagar kl 09.30-11.00. På måndagar och torsdagar har vi även telefontid 13.00-14.30.

Du når oss på telefon 08 585 816 00 knappval 1 och 3. 

Alla kvinnor som vill göra abort har rätt att göra det fram till vecka 18+0, därefter måste man göra en ansökan till socialstyrelsen som bifaller om synnerliga skäl föreligger. Ansökan får du hjälp med av läkare och kurator. Abort får inte göras när fostret anses livsdugligt, den gränsen går idag vid 22 veckor.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Innan du bokar tid hos oss vill vi att du har ett positivt graviditetstest.

Under undersökning eller behandling

Efter att ha bokat en tid får du träffa läkare och/eller barnmorska.

Alla som önskar kan också få prata med en av våra kuratorer.

Om du inte pratar svenska bokar vi alltid tolk. Anhöriga får inte tolka, men är välkomna att vara med under besöket.

Efter undersökning eller behandling

Om du beslutar dig för en abort så bokar vi tid för det.