Abort

Till vår Abortmottagning K69 på Karolinska Huddinge är du som gravid välkommen för abort utan remiss.

Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Ansökan får du hjälp med av läkare och kurator.

Abort får inte göras när fostret anses livsdugligt. Den gränsen går idag vid 22 veckor.

 

Läs mer

För att boka tid hos oss ringer du 08-5858 1600. Knappval 1 sedan 3 för att prata med en barnmorska.Telefontiderna är kl 9.30-11.00 alla helgfria vardagar. På helgfria måndagar och torsdagar har vi även telefontid kl 13.00-14.30. Du blir erbjuden att träffa kurator i samband med aborten.

 

Onsdagen 21/3 är telefontiden 09.30-11.00 stängd pga sjukdom.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Medicinsk abort

I tidig graviditet upp till vecka 9+0 (räknat från sista mensens första dag) kan du göra medicinsk abort, det vill säga att man med hjälp av läkemedel sätter igång en blödning vilket leder till ett tidigt missfall.

Kirurgisk abort

Efter vecka 9+0 till vecka 12+0 görs en kirurgisk abort.

Sen medicinsk abort

Efter vecka 12+0 görs en sen medicinsk abort, det vill säga att man precis som vid medicinsk abort med hjälp av läkemedel sätter igång en blödning, vilket leder till missfall.

 

Under undersökning eller behandling

Medicinsk abort

Medicinsk abort kan göras på sjukhuset eller så kan du få med dig läkemedel och kan vara hemma med möjlighet att ringa oss, vi vill då att du har någon annan vuxen med dig i hemmet. Behandlingen kan ge kraftig mensvärk, men du får hjälp med smärtstillande.

Kirurgisk abort

Behandlingen görs polikliniskt (öppenvård, du läggs ej in) och du går hem samma dag.

Sen medicinsk abort

Vid sen medicinsk abort blir du antingen inlagd på vår vårdavdelning K67 eller vårdas som dagvårdspatient på mottagningen K69. Räkna med att du kan behöva stanna en natt på sjukhuset. Du får gärna ha en anhörig med dig. Sen medicinsk abort liknar den tidiga, men blir som ett sent missfall och du får mediciner med jämna mellanrum tills fostret stötts ut. Även nu får du naturligtvis hjälp med smärtstillande läkemedel.

Efter undersökning eller behandling

I samband med att du söker abort får du alltid hjälp att hitta en bra preventivmedelsmetod som passar dig.