Igångsättning av förlossningen

Här finner du information om igångsättning av förlossningen.

Igångsättning - Induktion

Igångsättning eller induktion, som det också kallas, innebär att förlossningen startas upp på konstgjord väg.

Vanliga orsaker till igångsättning är:

  • vattenavgång sedan ungefär 2 dygn men inga värkar.
  • Överburenhet, förlossningen har inte startat fast du har gått 2 veckor över tiden.

    Läs mer om att gå över tiden

  • minskad fostertillväxt
  • havandeskapsförgiftning
  • diabetes
  • svår sjukdom hos mamman

Därför får du kanske inte exakt klockslag när det beslutas om igångsättning

I samband med att det beslutas att göra en igångsättning bokas ett datum in. Beroende på orsak till igångsättning kan det vara på en gång eller ett senare datum. Om det planeras till ett senare datum så ringer du till förlossningen på morgonen den dagen det är planerat och får då veta vilken tid under dagen/kvällen som du är välkommen till förlossningen. Att vi inte ger en exakt tid i förväg beror på svårigheten att förutse antalet kvinnor som också föder barn den dagen.

Så här går en igångsättning till

När förlossningen ska sättas igång så välkomnas du av en barnmorska. Barnmorskan gör en undersökning av magen och hur bebisen ligger, en så kallad yttre palpation. Därefter får du en CTG kopplad. CTG-registreringen visar fostrets hjärtfrekvens och registrerar eventuella sammandragningar. Vi kommer att göra CTG-registreringar före och efter alla åtgärder under igångsättningen samt upprepade gånger under förlossningen. På detta sätt ser vi hela tiden att barnet mår bra och inte blir stressad av våra åtgärder.
Läkaren undersöker därefter livmodertappen/livmoderhalsen för att bedöma hur mogen den är. Undersökningen utförs genom att läkaren för in 2 fingrar i slidan och känner på livmodertappen. Då bedöms livmodertappens riktning, längd, mjukhet och hur mycket öppen den är. Man känner också hur långt ner barnets huvud har kommit. Utifrån detta beslutar läkaren vilken igångsättningsmetod just du ska börja med. Det kan bli aktuellt med flera metoder senare under förloppet. Läs gärna om olika metoder att sätta igång förlossningen.

En igångsättning tar ofta lite tid, speciellt om det är ditt första barn.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tag gärna med dig sköna kläder och kanske tofflor. Då en igångsättning ofta tar tid så kan det vara bra att ha med sig något att läsa eller en dator/surfplatta. Gratis nätvärk (wifi) finns och det heter K-Guest. 

Under undersökning eller behandling

Under tiden ni är på förlossningen så finns tar vi hand om dig och din partner så att ni tryggt kan föda ert barn.

Efter undersökning eller behandling

När barnet är fött finns all personal behjälplig som stöd för er nya familj.