Vändningsförsök i Huddinge

När barnet ligger med stjärten nedåt (sätesändläge) utförs ibland en yttre vändning av barnet.

Vändningsförsök

De flesta barn ligger med huvudet nedåt under slutet av graviditeten men ca tre procent av barnen ligger med stjärten ner, så kallad sätesbjudning. Det är en fördel om barnet föds med huvudet först.
Därför rekommenderar vi att försöka vända barnet till huvudläge. Vändningsförsöket görs efter graviditetsvecka 36 och det lyckas i ungefär hälften av alla fall. Det är sällsynt med komplikationer i samband med vändningsförsöket.
Det är din barnmorska på barnmorskemottagningen som bokar tiden för vändningsförsöket som görs på förlossningsmottagningen.


Förberedelser inför vändning

 • Du ska ta med dig aktuell ID-handling
 • På morgonen den dag du ska göra vändningsförsöket får du äta lätt frukost som fil, yoghurt och kaffe/te och en smörgås.

Hur går det till?

 • En barnmorska tar hand om er och kontrollerar barnets läge genom att känna på magen hur barnet ligger i livmodern/bäckenet. Om barnet fortfarande ligger i sätesbjudning, kopplas CTG som registrerar barnets hjärtfrekvens. Registreringen pågår i ca 30 minuter.
 • Barnmorskan sätter en intravenös infart på handryggen.
 • En läkare ser med hjälp av ultraljud hur barnet ligger, ser efter var moderkakan moderkakan är belägen och mäter fostervattenmängden.
 • Om alla kontroller är normala, påbörjas själva vändningen.
 • Innan vändningen påbörjas får du en injektion Bricanyl, ett läkemedel som gör att livmodermuskeln slappnar av. Läkemedlet kan ge lätt värmekänsla, du kan känna dig lite darrig och få en snabbt övergående hjärtklappning . detta är snabbt övergående och helt ofarligt för dig och barnet.
 • Läkaren gör sedan ett försök att vända barnet genom att få det att slå en kullerbytta framåt eller bakåt. Det kan kännas lite obehagligt, men gör inte ont. Skulle du uppleva smärta avbryts vändningsförsöket. Under ingreppet kontrollerar läkaren barnets läge och hjärtljud med ultraljud med jämna mellanrum.
 • Efter avslutad vändning kopplar man åter CTG som pågår i ca 45 minuter. Därefter får du frukost.
 • Kvinnor med Rh-negativ blodgrupp som väntar Rh-positivt barn får en injektion, så kallad Rh-profylax, för att förebygga immunisering.
 • Om vändningen lyckas fortsätter du som vanligt kontrollerna på din BMM.
 • Om vändningen inte lyckas kommer du tillsammans med läkaren diskutera och planera din förlossning.

Vi föreslår att du ägnar större delen av dagen till detta.

 

Bildspel om ett vändningsförsök

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer att få en kallelse från din barnmorska på MVC.

Under undersökning eller behandling

Vid vändningsförsök

Om ditt barn ligger i säte (med rumpan nedåt) eller i tvärläge så brukar ett försök göras att vända barnet så att huvudet ligger nedåt.
Du kommer att få en tid då du är välkommen till vår förlossningsavdelning för vändningsförsök.

Förberedelser:

 • Vi rekommenderar att du äter en lätt frukost på morgonen, till exempel yougurt, kaffe/te och en smörgås.
 • Tag med dig ID-handling.
 • Vi föreslår att du avsätter större delen av dagen till detta.

Vändningsförsök på förlossningen:

 • En barnmorska tar hand om dig och kontrollerar hur barnet ligger i magen/bäckenet.
 • Barnets hjärtljud registreras med CTG under cirka 30 minuter.
 • En intravenös infart sätts på handryggen.
 • En läkare ser med hjälp av ultraljud hur barnet ligger
 • Ett läkemedel (Bricanyl) ges i den intravenösa infarten strax innan vändningen. Bricanyl gör att livmodern slappnar av så att en vändning kan bli möjlig. Läkemedlet kan ge lätt värmekänsla och öka pulsen, vilket går över snabbt och är helt ofarligt för dig och barnet.
 • Den yttre vändningen utförs av läkare. Vändningen lyckas i cirka hälften av fallen.
 • Efter vändningen/vändningsförsöket kopplas CTG-registreringen på cirka 45 minuter. Därefter bjuder vi dig på frukost.
 • Om vändningen lyckas så fortsätter du som vanligt med dina MVC-kontroller.
 • Om det inte går att vända barnet kommer du att tillsammans med läkaren diskutera och planera din förlossning.

Klicka gärna på bildspelet om ett vändningsförsök

Efter undersökning eller behandling

Efter vändningsförsöket sker en registrering av barnets hjärtfrekvens med CTG.

Om vändningen lyckas så kan du gå hem och invänta spontan förlossningsstart. Om det inte går att vända barnet, vilket är vanligt så kommer du att få prata med en läkare och barnmorska och planera förlossningssätt.