Tillväxtultraljud Solna

Om ultraljud görs senare under graviditeten mäts storleken på fostret, vilket gör att det går att se hur fostret växer inne i livmodern. Vid en sådan undersökning bedöms även fostervattenmängden och moderkakans läge.

Hur går det till?

För att räkna ut fostervikten mäts vissa delar på fostret. De viktigaste måtten är skallens bredd, bukens storlek och lårbenets längd. Med hjälp av dessa mått uppskattas fostrets vikt och jämförs med den genomsnittliga vikt som ett foster har i en viss vecka av graviditeten. Skillnaden kallas viktavvikelse och uttrycks i procent av genomsnittsvärdet. Beräkningen av fostervikten är aldrig helt exakt.

Om det är större avvikelser i fostervikten eller fostervattenmängden, kan kompletterande undersökningar behöva göras, till exempel flödesmätningar i olika blodkärl hos det väntade barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär.

Om det väntade barnet väger mindre än förväntat får du kontakt med specialmödravården som finns på Karolinska Solna.

Mer om tillväxtultraljud

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Väntar du tvillingar eller trillingar tar det förstås längre tid.

Du måste visa en legitimation i Kvinnoklinikens kassa där du först registrerar dig innan du kommer till oss.

Barn får inte följa med in på undersökningsrummet, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under undersökning eller behandling

Ofta utförs undersökningen av en barnmorska.

Efter undersökning eller behandling

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.