Riktat ultraljud Solna

Riktat ultraljud på gravida utförs alltid på speciell indikation och remiss för detta behövs.

Om du har någon ärftlig sjukdom, medicinerar för något speciellt eller fött ett barn med någon missbildning, kan du under nästkommande graviditet få göra ett riktat ultraljud för att utesluta avvikelser.

I samband med det riktade ultraljudet kan även provtagning behövas för att säkerställa alternativt avfärda olika tillstånd hos det väntade barnet.

Som ett led i utredningen kan det ibland behövas blodprov på den blivande mamman. Även moderkaksprov alternativt fostervattensprov kan behöva tas. Dessa prover analyseras på Klinisk Genetik.

Vi behöver alltid en remiss innan vi kan boka tid för riktat ultraljud!

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Avsätt minst två timmar, då väntetid kan förekomma. Du får gärna ta med dig någon anhörig, men endast en person. Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av undersökaren och därför kan barn inte följa med på denna undersökning.

Under undersökning eller behandling

Riktat ultraljud utförs av läkare eller barnmorska.

Efter undersökning eller behandling

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.