NIPT Non Invasive Prenatal Testing

En ny screeningmetod har introduceras, där man genom ett blodprov från mamman analyserar DNA från fostret.

NIPT

Testet identifierar de vanligaste kromosomavvikelserna utan att behöva ta ett prov från moderkaka eller fostervatten, det vill säga man kan göra en analys av fostrets kromosomer utan att riskera missfall. Med en träffsäkerhet på drygt 99 procent ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelser. 

Testet ger inte en diagnos utan endast en sannolikhetsberäkning. Det är viktigt med ett informerat val, så att du förstår syftet och vet vad du tackar ja till.

Testet erbjuds tills vidare enbart i speciella fall. På Centrum för fostermedicin erbjuds provet till den som gjort en KUB-undersökning där sannolikheten för kromosomfel är mer än 1:200.

Det krävs remiss för att få göra detta test. Provtagningen för NIPT är ännu inte allmänt tillgängligt på Centrum för Fostermedicin, utan görs enbart på indikation.

Mer om NIPT

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Det är viktigt att du får information av din barnmorska eller läkare, så att du förstår syftet med denna provtagning och att du kan ställas inför övervägandet av att kanske göra ett avbrytande av graviditeten.

Under undersökning eller behandling

Provet tas som ett venöst blodprov i armvecket.

Efter undersökning eller behandling

Det kan ta upp till nästan två veckor innan svaret är klart. Vi ringer så snart blodprovet är färdiganalyserat.

Om du får en ökad sannolikhet för kromosomfel, får du erbjudande om att genomgå ett moderkaks- alternativt fostervattenprov för att bekräfta diagnosen.