Moderkaksprov Solna

Moderkaksprov (chorionvillibiopsi CVB) är ett test som kan upptäcka om fostret har något kromosomfel. Fördelen med detta prov är att det kan göras redan i tolfte graviditetsveckan.

Moderkakan har samma genetiska uppsättning som fostret och kan därför användas för att undersöka fostrets kromosomer. Provet kan med nästan 100 % säkerhet, precis som fostervattenprov, upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. 

I undantagsfall kan moderkaksprovet inte utföras på grund av moderkakans läge. Då kan man välja att vid senare tillfälle göra ett fostervattenprov.

Mer om moderkaksprov

QF-PCR

Med hjälp av en snabbmetod, QF-PCR, analyseras de vanligaste allvarliga kromosomavvikelserna (trisomi 13 och trisomi 18) inklusive Downs syndrom (trisomi 21). Analysen är klar efter en vecka.

Eftersom man inte gör en fullständig kromosomanalys kvarstår en liten risk att fostret har en ovanlig kromosomförändring som QF-PCR inte kan upptäcka. Risken för detta är mindre än 0,1 %.

Fullständig kromosomanalys-karyotyp

Om du känner till ärftliga kromosomavvikelser i släkten eller om man befarar missbildning hos fostret görs en fullständig kromosomanalys. Svar kommer inom tre veckor.

DNA-teknik

Moderkaksvävnad kan också undersökas med DNA-teknik för att diagnosticera medfödda sjukdomar som t ex blödarsjuka och cystisk fibros. Svar kommer inom tre  veckor.

Downs Syndrom

Sannolikheten att få barn med Downs syndrom ökar med mammans ålder. Vid 35 års ålder föder 1 av 400 mödrar barn med Downs syndrom, vid 40 års ålder 1 av 100.

Mer om Downs Syndrom

Missfallsrisk

Missfallsrisken ligger på 0,5-1 %. Efter två veckor har risken för missfall minskat till mycket låga nivåer.

Mer om missfall

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Moderkaksprovet görs tidigast i tolfte graviditetsveckan.

Ultraljudsundersökningen och provtagningen brukar ta en halvtimme.

Du bör komma till undersökningen med fylld urinblåsa.

Barn får inte följa med in på undersökningsrummet, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under undersökning eller behandling

Det är viktigt att du ligger bekvämt på britsen så att du kan slappna av ordentligt. Vid själva provtagningen kontrolleras graviditetslängden med hjälp av ultraljud. Därefter tvättas magen med desinfektionsvätska och kläs med sterila dukar. En mycket tunn nål förs in genom bukväggen till livmodern och moderkakan. Själva provtagningen brukar ta mindre än en minut. Man behöver inte någon bedövning.

Efter undersökning eller behandling

Du får gå hem direkt efter provtagningen. Resten av dagen och gärna dagen efter bör du avstå från fysisk ansträngning. Undvik även att bada och att ha samlag.

Det är normalt att efter provtagningen känna en lättare, övergående mensliknande värk. Komplikationer efter provtagningen kan vara att du läcker fostervatten via slidan, får en blödning eller får feber. Då är det viktigt att du hör av dig till oss.

Svar på ditt moderkaks- och fostervattenprov