Fostervattenprov Solna

Fostervattenprov är ett test som kan upptäcka om fostret har något kromosomfel. Om man har förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse eller andra allvarliga ärftliga tillstånd, eller om man har upptäckt någon missbildning vid ultraljudsundersökningen, kan man utföra detta prov.

Mer om fostervattenprov

QF-PCR

Med hjälp av en snabbmetod, QF-PCR, analyseras de vanligaste allvarliga kromosomavvikelserna (trisomi 13 och trisomi 18) inklusive Downs syndrom (trisomi 21). Analysen är klar efter en vecka.

Eftersom man inte gör en fullständig kromosomanalys kvarstår en liten risk att fostret har en ovanlig kromosomförändring som QF-PCR inte kan upptäcka. Risken för detta är mindre än 0,1 %.

Fullständig kromosomanalys-karyotyp

Om du känner till ärftliga kromosomavvikelser i släkten eller om man befarar missbildning hos fostret görs en fullständig kromosomanalys. Svar kommer inom tre veckor.

Downs Syndrom

Sannolikheten att få barn med Downs syndrom ökar med mammans ålder. Vid 35 års ålder föder 1 av 400 mödrar barn med Downs syndrom, vid 40 års ålder 1 av 100.

Mer om Downs Syndrom

Missfallsrisk

Missfallsrisken ligger på knappt 1 %. Efter två veckor har risken för missfall minskat till mycket låga nivåer.

Mer om missfall

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Provet görs tidigast i graviditetsvecka 15+0.

Ultraljudsundersökningen och provtagningen brukar ta en halvtimme.

Barn får inte följa med in på undersökningsrummet, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under undersökning eller behandling

Det är viktigt att du ligger bekvämt på britsen så att du kan slappna av ordentligt. Vid själva provtagningen kontrolleras graviditetslängden med hjälp av ultraljud. Därefter tvättas magen med desinfektionsvätska och kläs med sterila dukar. Provet tas med en tunn nål. Själva provtagningen brukar ta mindre än en minut. Man behöver inte någon bedövning.

Efter undersökning eller behandling

Man får gå hem direkt efter fostervattenprovet och bör undvika tunga lyft den dagen. Undvik även att bada och att ha samlag.

Det är normalt att efter provtagningen känna en lättare, övergående mensliknande värk. Komplikationer efter provtagningen kan vara att du läcker fostervatten via slidan, får en blödning eller får feber. Då är det viktigt att du hör av dig till oss.

Svaret på provet är vanligen klart efter 5 arbetsdagar om det gäller QF-PCR eller cirka femton arbetsdagar om det gäller karyotyp. Analyser med normalt resultat läggs ut på Patientportalen.

Om du gjort fosterdiagnostik för att det finns en ärftlig sjukdom i släkten eller på grund av att man har sett något avvikande på ultraljudet, kan svarstiden variera. Du blir då alltid uppringd av oss för provsvaret.

Svar på ditt moderkaks- och fostervattenprov

Om du är intresserad av att få veta barnets kön, kan du genom ett aktivt val på Patientportalen klicka dig vidare för att få veta kön på barnet.

För att få veta barnets kön (om du inte kan komma in i Labportalen) kan du ringa sekreteraren på Klinisk Genetik på telefonnummer 08-517 746 04. Då måste då kunna uppge ett provnummer som du kan få när du ringer oss för provsvaret.

Om du inte har möjlighet att få svar med hjälp av Patientportalen eller om du har frågor om provsvaret är du välkommen att kontakta oss på Centrum för fostermedicin.