Shuntinläggning på foster Huddinge

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp och det kan då bli aktuellt att avlasta hålrummet från vätskan. Centrum för fostermedicin Huddinge är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern, så kallad fosterterapi.

Shuntinläggning på foster

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp. Det kan vara vätska i lungorna eller i buken. Detta i sin tur kan störa en normal utveckling av organfunktionen.

Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet och man lägger då in en ventil, shunt, i vätskeansamlingen och ut mot huden så att den överflödiga vätskan sipprar ut i fostervattnet. Efter födelsen avlägsnas shunten.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar oss för vidare utredning och eventuell behandling.

Du blir kontaktad av vår koordinator.

Registrera dig alltid vid Huvudkassan innan du kommer till oss.

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Räkna med att det kan ta upp till en timme eller mer för själva ultraljudet innan shunten finns på plats görs ett ultraljud på fostrets läge.

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på britsen inne i ultraljudsrummet och läkaren gör ett ultraljud för att bedöma fosterläget. Tänk på att försöka ligga bekvämt och slappna av. Innan shunten läggs in får du en lokalbedövning i huden. Även fostret får en lokalbedövning samt läkemedel som gör det lugnt.

Efter undersökning eller behandling

Efteråt kan du behöva övervakning under några timmar. Innan du får gå hem görs ett nytt ultraljud för att bedöma shuntens läge och se att fostret mår bra.

Ett återbesök ordnas alltid efter någon till några dagar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.