Rutinultraljud Huddinge

När du väntar barn erbjuds du att göra en ultraljudsundersökning under graviditeten. Denna utförs oftast i graviditetsvecka 18-20 och är frivillig.

Sedan mitten av 1970-talet har blivande mammor undersökts med ultraljud. Från början av rent medicinska skäl om man misstänkte någon sjukdom eller missbildning av fostret.

Numera erbjuds alla blivande mammor i Sverige en ultraljudsundersökning under graviditeten. Undersökningen som är frivillig, utförs oftast i graviditetsvecka 18-20.

Mer om ultraljud

Mer om fosterdiagnostik

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Ta gärna med dig kallelsen, där information om vägbeskrivning står.

Du måste först anmäla dig och visa en legitimation i någon av centralkassorna vid huvudéntren plan 5 eller R2 plan 4, innan du kommer till oss. 

Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under undersökning eller behandling

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Väntar du tvillingar eller trillingar tar det förstås längre tid.

Du kan få med dig kort på fostret, säg då till den som undersöker dig.

Inspelning av undersökningen är inte tillåten.

Efter undersökning eller behandling

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående undersökningen.