KUB-kombinerat ultraljud och blodprov Huddinge

KUB görs i tidig graviditet. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har har en kromosomförändring.

Sannolikheten för kromosomavvikelse ökar med stigande ålder hos kvinnan. Den vanligaste kromosomavvikelsen är en extra kromosom 21, så kallat Downs syndrom.

Genom KUB kan sannolikheten för att bära på ett foster med kromosomavvikelse räknas ut. 90 % av foster med Downs syndrom kan hittas med denna metod. Testet ger inte en diagnos utan endast en sannolikhetsberäkning.

Det är viktigt med ett informerat val, så att du förstår syftet och vet vad du tackar ja till.

Med hjälp av ultraljud mäts bredden på vätskespalten i fostrets nacke (nackuppklarning). I blodprovet som tas på dig analyseras två ämnen, Beta-hCG och PAPP-A. Detta tillsammans med din ålder och fostrets längd ligger till grund för riskberäkningen.

Mer om KUB

Mer om Downs Syndrom

Hos två till tre procent av de gravida som kommer för KUB-test upptäcks ett tidigt missfall. I många fall har kvinnan inte haft några symtom. Fortsatt omhändertagande ordnas då via gynekologisk mottagning.

Mer om missfall

 

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tänk på att lämna blodprovet i god tid efter graviditetsvecka 9, så att du kan få sannolikheten för kromosomfel uträknad i samband med ultraljudsundersökningen.

Undersökningen med ultraljud görs i graviditetsvecka 11-14. Den bästa tidpunkten för detta är omkring graviditetsvecka 12 plus någon eller några dagar.

Det är en stor fördel om din urinblåsan är fylld inför undersökningen, då det kan underlätta för oss att bedöma livmodern och fostret.

Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig någon vuxen anhörig in på undersökningsrummet, men endast en person.

Under undersökning eller behandling

Du får ligga på en brits och visa upp din mage. Du får gel på magen så att ultraljudsdosan kan glida lätt. Själva undersökningen kan du se på en TV-skärm i taket.

Räkna med att besöket kan ta cirka en halvtimme.

Efter undersökning eller behandling

Du får gå hem direkt efter undersökningen. Om du har frågor eller funderingar kring provsvaret är du alltid välkommen att kontakta oss.