Fosterterapi Huddinge

Fosterterapi innebär behandling av olika svåra tillstånd hos fostret inuti livmodern.

Centrum för fostermedicin Huddinge är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern.

Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att detta gäller till och med 2018. Hit skickas patienter från hela landet och även från Norden. 

Behandlingarna avser:

Blodtransfusion inuti livmodern (intrauterin transfusion)

Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos fostret. Orsaken är oftast immunisering med röda blodkroppar. Anemi kan också orsakas av vissa medfödda infektioner som exempelvis parvovirusinfektion.

Vid transfusioner på foster för man in en tunn nål i fostrets blodkärl under ultraljudsövervakning, och genom denna nål tillför man blod som vid en "vanlig" transfusion.

Verksamheten har ett nära samarbete med Transfusionsmedicin.

Mer information till dig som ska genomgå kordocentes/intrauterin blodtransfusion kan du få här: Patientinfo cordocentes.pdf

Shuntinläggning på foster

Vid vissa tillstånd kan vätska samlas i olika hålrum i fostrets kropp. Det kan vara vätska i lungorna eller i buken. Detta i sin tur kan störa en normal utveckling av organfunktionen.

Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet och man lägger då in en ventil, shunt, i vätskeansamlingen och ut mot huden så att den överflödiga vätskan sipprar ut i fostervattnet. Efter födelsen avlägsnas shunten.

Laserbehandling vid tvillingtransfusion

När man väntar enäggstvillingar (monokoriotiska tvillingar), delar de moderkakan och då finns det en liten risk att de kan drabbas av en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusionssyndrom eller TTS.

Vid TTS har har det bildats kärl i moderkakan som gör att de båda fostrens blodomlopp förbinds med varandra. Tillståndet är allvarligt och kan leda till att en tvilling kontinuerligt ger blod till den andra. Det innebär att en av tvillingarna får mer blod och näring på bekostnad av den andra tvillingen, som får för lite blod och hämmas i sin tillväxt.

Om man inte behandlar detta tillstånd kan det leda till att en eller båda tvillingarna dör. Idag finns det möjlighet till behandling, genom att med laser stoppa blodflödet i de kärl som förbinder de båda tvillingarnas cirkulation.

Behandling: man går in i livmodern med ett mycket tunt instrument och bränner de kommunicerande kärlen mellan fostren med laser. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med enheten för perinatal patologi.

Information att ge till patienten

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar Centrum för fostermedicin Huddinge. Du blir därifrån kallad för bedömning och eventuell behandling.

Registrera dig alltid vid Huvudkassan innan du kommer till oss.

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Under undersökning eller behandling

Räkna med att alla undersökningar inför eventuell fosterterapi tar tid och att du efter en behandling kan behöva stanna kvar några timmar för observation. Ibland kan du behöva bli inlagd på avdelning.

Efter undersökning eller behandling

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.