Blodtransfusion till foster Huddinge

Blodtransfusion inuti livmodern (intrauterin transfusion) utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos fostret. Centrum för fostermedicin Huddinge är den enda enheten i landet som får utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern, så kallad fosterterapi.

Blodtransfusion inuti livmodern (intrauterin transfusion)

Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad blodbrist (anemi) hos fostret. Orsaken till anemi hos fostret är oftast immunisering med röda blodkroppar. Anemi kan också orsakas av vissa medfödda infektioner som exempelvis parvovirusinfektion.

Vid transfusioner på foster för man in en tunn nål i fostrets blodkärl under ultraljudsövervakning, och genom denna nål tillför man blod som vid en "vanlig" transfusion.

Verksamheten har ett nära samarbete med Transfusionsmedicin.

Mer information till dig som ska genomgå kordocentes/intrauterin blodtransfusion kan du få här: Patientinformation cordocentes

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Det är ditt hemortssjukhus som kontaktar oss för vidare utredning och eventuell behandling.

Du blir kontaktad av vår koordinator.

Registrera dig alltid vid Huvudkassan innan du kommer till oss.

Barn får inte följa med, då det är en medicinsk undersökning som kan ta lång tid, så ordna med barnvakt i god tid.

Under undersökning eller behandling

Räkna med att alla undersökningar inför eventuell fosterterapi tar tid och att du efter en behandling kan behöva stanna kvar några timmar för observation. Ibland kan du behöva bli inlagd på avdelning.

Efter undersökning eller behandling

Du är alltid välkommen att kontakta oss efter undersökningen alternativt behandlingen.