TAVI (kateterburen aortaklaff-implantation)

TAVI betyder "Transcatheter Aortic Valve Implantation", på svenska kateterburen aortaklaff-implantation. Om man lider av aortaklaffstenos som är en allvarlig hjärtsjukdom kan man behöva göra ett aortaklaffingrepp. Du får då din sjuka aortaklaff ersatt med en konstgjord klaff (protes).

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer få ett kallelsebrev hemskickat med information om vilka föreberedelser som gäller inför just din operation.
Du kommer först för ett inskrivningssamtal med läkare då man även tar blodprover och EKG. Du får då också information om när du ska komma för själva ingreppet.

För mer information se länkarna nedan:

Patientinformation om aortastenos och aortaklaffingrepp (TAVI)

Information inför ditt aortaklaffingrepp (TAVI)

Under undersökning eller behandling

Vi kopplar på EKG och annan övervakningsutrustning. Lugnande och smärtstillande medel ges efter behov. Ingreppet tar 1-2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Vårdtiden på sjukhuset är 3-5 dagar. Blodtryck och puls ska kontrolleras efter ca 2 veckor hos distriktssköterska.
Du kommer även bli kallad för återbesök till hjärtmottagningen efter 1-2 månader för kontroll och sedan efter 1 år.