Pacemakeroperation Huddinge

En pacemaker behöver man om hjärtat går alldeles för långsamt eller kanske tar långa pauser på mer än 2-3 sekunder. Symptomen brukar vara yrsel, svimningar eller extrem trötthet vid låg ansträngning. Ibland kan det vara akut så man hamnar på sjukhus och inte får gå hem förrän man fått sin pacemaker men oftast kan man komma planerat med några veckors väntetid.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du kommer få ett kallelsebrev hemskickat med information om vilka förberedelser som gäller inför just din information.
Ring oss på våra telefontider: Måndagar, torsdagar och fredagar mellan kl 12:30-13:30 eller maila oss på: pacemakerop@karolinska.se

Under undersökning eller behandling

Vill du kontakta vårdavdelning R72, ring:
08-585 817 88 (planerade operationer)
08-585 804 82 (akuta operationer)

Efter undersökning eller behandling

När du åker hem från avdelningen kommer du få med dig skriftlig information om eftervård och vart du ska vända dig vid eventuella frågor. Pacemakerkort och tid för återbesök till vår mottagning kommer skickas hem till dig.