Behandling mot diarré och läckage

Om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit kan du behöva läkemedel för att minska diarré och läckage från ändtarmen. 

En typ av läkemedel innehåller det verksamma ämnet loperamid, som gör avföringen fastare.

Exempel på vanliga läkemedel som innehåller loperamid är

  • Imodium
  • Primodium
  • Loperamid
  • Dimor

Dessa mediciner hjälper också till att motverka att du förlorar vätska och ökar förmågan att hålla avföringen. Även fibertillskott kan hjälpa till att göra avföringen fastare och minska diarré.

Om den sista delen av tunntarmen har opererats bort kan diarrén minskas med läkemedel som binder galla, och som innehåller det verksamma ämnet kolestyramin. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Questran.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs noga igenom bipacksedel innan du börjar använda ordinerat läkemedel. 

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med ovan listade läkemedel om de tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Under undersökning eller behandling

Använd alltid dessa läkemedel enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller exakt enligt beskrivning i bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efter undersökning eller behandling

Om symtomen håller i sig eller blir värre, kontakta din läkare.