Avföringsprov F-Hb

F-Hb är ett prov som tas för att undersöka om det finns blod i avföringen. Man kan få lämna provet om man har fått besvär med tarmen, som till exempel förstoppning eller diarréer som inte går över av sig själv. Andra anledningar är blodbrist eller om man har gått ner i vikt utan att veta orsaken.

Läs mer om avföringsprov F-Hb 

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Om du behöver lämna avföringsprov kommer du att få en kallelse skickad till dig. I kallelsen finns provtagningsrör och noga instruktioner för hur provtagningen går till. Provet tas hemma och lämnas sedan till laboratorium för analys. Följ instruktionerna noggrant. 

Under undersökning eller behandling

Att tänka på:

  • Det är viktigt att inte provtagning sker under menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen.
  • Undvik provtagning eftermiddag före helg.
  • Kontrollera att inneröret är märkt med namn, personnummer. Fyll själv i datum för provtagning.
  • Provet ska förvaras i kyl i väntan på transport till laboratorium. 
  • Lämna snarast provet till laboratorium.

Efter undersökning eller behandling

Vanligtvis meddelar din läkare provsvaret inom en till två veckor efter att du lämnat in provet.