TIPS

TIPS innebär att man sätter in ett smalt rör mellan de blodkärl som går in i levern och de som för blodet bort från levern.

TIPS innebär att trycket i levern sjunker och produktionen av vätska i buken (ascites) minskar. Risken att blöda från åderbråck i matstrupen (varicer) minskar likaså. Då metoden medför att blodet som rinner genom röret inte renas av levern ökar risken att utveckla leverförvirring (leverkoma). Man måste därför göra ett noggrant övervägande om metoden är en fördel eller inte. Vanligtvis används TIPS vid problem med återkommande blödningar från åderbråck i matstrupen eller vid uttalade besvär med vätska i buken.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Metoden utförs i narkos.

Under undersökning eller behandling

.

Efter undersökning eller behandling

.