Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och delar av tolvfingertarmen.

Läs mer om gastroskopi

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs igenom ditt kallelsebrev och bilagor noggrant inför besöket.

För att undersökningen ska bli så bra som möjligt är det är viktigt att du följer de angivna förberedelserna.

Förberedelser inför gastroskopi

Under undersökning eller behandling

x

Efter undersökning eller behandling

Du får äta och dricka som vanligt då bedövningskänslan släppt i svalget,
efter ca 30-45 minuter.

Efter undersökningen kan man känna sig lite uppblåst i magen, i vissa fall även magknips känsla. Detta är normalt och beror på att man under undersökningen blåst in luft i din magsäck. Det är individuellt hur länge man känner av obehag men det försvinner oftast spontant.