PET/CT, Nuklearmedicin Solna

Med hjälp av PET/CT-kameran kan vi undersöka hur organ ser ut och hur de fungerar. Det är ett hjälpmedel vid utredningar av tumörer eller inflammatoriska processer.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Läs kallelsen som vi skickar hem till dig noga. Oftast ska du fasta i 6 timmar innan besöket hos oss. Patienter med diabetes ska fasta 4 timmar. Du får dricka vatten och ta dina mediciner som vanligt. Inför bildtagningen ber vi dig ta av metallföremål t.ex. smycken, BH, bälte.

Under undersökning eller behandling

När du kommer till oss får du en injektion i armen med det radioaktiva läkemedlet. Du får sedan ligga och vila olika lång tid beroende på undersökningsmetod. Det vanligaste är 60 minuter. Under tiden hinner läkemedlet samlas upp i de organ som ska undersökas. Under själva bildtagningen måste du ligga still på en undersökningsbrits, cirka 30 minuter. I samband med bildtagningen injiceras ibland ett kontrastmedel.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.